Än idag är ursprunget till de bruna fläckarna på en grekisk staty i Parthenon okänt

av Titti Carlberg

30 Januari 2024

Än idag är ursprunget till de bruna fläckarna på en grekisk staty i Parthenon okänt
Advertisement

Historiens mysterier är inte bara begränsade till rekonstruktionen av händelser och omständigheter, utan också till uppkomsten av överlevande fynd, som den antika grekiska statyn med mystiska bruna fläckar. Vad kan de bero på?

Huvudet på den grekiska kentauren har mystiska bruna fläckar

Huvudet på den grekiska kentauren har mystiska bruna fläckar

Springer Open

En staty från det antika templet i Parthenon har bruna fläckar som arkeologer, under två århundraden, inte har lyckats lista ut vad de är. Fyndet var en del av templet i Akropolis i Aten, Grekland, byggt för att hedra Gudinnan Athena på 500-talet f. Kr. Dess konstruktion började 447 f.Kr. och skulpturerna inuti anses vara bland de mest utmärkta och prestigefyllda exemplen på antik grekisk konst. Men det är just de mystiska fläckarna som fascinerar arkeologer, vars orsaker många vetenskapliga analyser har misslyckats att förstå under de senaste 200 åren.

Det tunna lagret av fläckar upptäcktes för första gången 1830, på British Museum i London. På den tiden försökte experter ta reda på om den mystiska förkromningen berodde på den tidens färger, men den mest populära hypotesen var att det berodde på en kemisk reaktion mellan luften och skulpturens marmor, eller att det till och med hade funnits partiklar av järn inuti materialet som gav statyn dessa bruna nyanser när det dök upp till ytan och kom i kontakt med luften. Dessa är dock osäkra och obekräfade hypoteser.

Nu har en ny forskning återupptagit denna bedrift, men tvivel kvarstår dock: inte ens de senaste undersökningarna har lyckats "lösa fallet". Statyns huvud finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn, Danmark, det är en del av en skulptur som föreställer en kentaur från en krigsscen: Lapiths mot kentaurerna, mytologiska figurer som är hälften män och hälften hästar.

Advertisement

Nya analyser av fläckarna på den grekiska statyn

Nya analyser av fläckarna på den grekiska statyn

Springer Open

Kaare Lund Rasmussen, expert på kemisk analys av historiska och arkeologiska fynd, och professor på Institutionen för fysik, kemi och farmaci på Syddansk Universitetet, säger: "Det har gjorts många försök att förklara dessa säregna bruna lager . Den tyska kemisten Justus von Liebig, utförde år 1851, den första riktiga vetenskapliga undersökningen och han drog slutsatsen att dessa bruna fläckar innehåller oxalater. Detta bekräftades av efterföljande analyser, men ursprunget till oxalater har förblivit ett mysterium.".

Rasmussen återkom till frågan tillsammans med kollegor från samma universitet Frank Kjeldsen och Vladimir Gorshkov, den förre detta chefen för Nationalmussets antikvitetssamling Bodil Bundgaard Rasmussen, Ilaria Bonaduce från universitetet i Pisa och Thomas Delbey från Cranfield University i England.

Teamet genomförde en ny analys av skulpturen, i syfte att verifiera om de bruna fläckarna kunde bero på bildandet av biologiska organismer, såsom bakterier, lavar, svampar eller alger. 

"Denna teori hade föreslagits tidigare, men de hittade aldrig någon specifik organism. Detsamma gäller teorin att det kan vara rester av färg som applicerats, kanske för att skydda eller tona marmorytan" förklarar Kaare Lund Rasmussen.

För att genomföra forskningen fick de tillåtelse att ta fem prover av material från statyns baksida, som de utsatte för olika laboratorieundersökningar.

Resultatet av den senaste undersökningen av de bruna fläckarna på skulpturen

Resultatet av den senaste undersökningen av de bruna fläckarna på skulpturen

Springer Open

Men de hittade inga spår av biologiskt material i de bruna fläckarna, bara fingeravtryck från tidigare forskare och eventuella rester av ett fågelägg som förmodligen hade spruckit på statyn i forna tider. 

"Det bevisar dock inte att ett biologiskt ämne aldrig har funnits, men det minskar avsevärt sannolikheten" säger Kaare Lund Rasmussen. 

Denna nya undersökningen gör det också mindre sannolikt att marmorn är målad och att de bruna fläckarna därför beror på färgrester, som forskare aldrig har hittat spår efter. Faktum är att det på den tiden användes ben, ägg och mjölk till målningar, men inga rester av dessa har hittats på statyn.

I vilket fall som helst är fläckarna i två delade lager, cirka 50 mikrometer tjocka, och det faktum att de är separerade utesluter också möjligheten att de bror på järnpartiklar som har kommit upp på ytan och lämnat märken på grund av en reaktion av kontakten med luft. De två skikten har olika kemiska sammansättningar och kan därför "tyda på att någon har applicerat en färg eller en konserveringsbehandling, men eftersom vi inte hittade några spår av sådana ämnen förblir de bruna fläckarna ett mysterium."

Forskarna anser också att hypotesen om luftföroreningar bör läggas åt sidan, eftersom skulpturen förvarades på en stängd plats före industrialiseringens tillkomst. Närvaron av de bruna fläckarna på kentaurens huvud verkar därför avsedda att förbli ett mysterium.

Advertisement