"En diamantfontän": ett fantastiskt fenomen upptäckt i Jordens djup

av Titti Carlberg

09 Januari 2024

"En diamantfontän": ett fantastiskt fenomen upptäckt i Jordens djup
Advertisement

Vi vet alla var diamanter kommer ifrån, eller hur? Denna uppenbarligen triviala frågan har dock fascinerat forskare under åratal. Och först nu kan en studie ha funnit svaret på detta mysterium. Om det är säkert att de bildas i Jordens djup kan de komma upp till ytan med en veritabel fontän av diamanter och magma. Låt oss se på vilket sätt.

Hur bildas diamanter?

Hur bildas diamanter?

Freepik

Som vi nämnde i inledningen bildas diamanter i Jordens djup, under skorpan inuti manteln. Endast där finns i själva verket de rätta förhållandena för tryck, temperaturer och tid för kolatomer att skapa de typiska bindningarna för diamanter. I synnerhet fann forskarna att diamanter vanligtvis bildas under lager av kimberlit, som är en vulkanisk sten i de äldsta och tjockaste delarna av kontinenterna, till exempel i Sydafrika. Där, inte direkt överraskande, diamantrushen pågick i slutet av 1800-talet.

Trots detta har man fram till nu aldrig med säkerhet känt till hur diamanterna når ytan. Givetvis har det inte saknats hypoteser, men det har aldrig funnits några konkreta bevis. Enligt en nyligen publicerad forskning, i Nature, kan orsaken dock finnas i ett vulkanutbrott orsakad av trasiga tektoniska plattor.

Advertisement

Diamant och Magmafontäner: forskningens resultat

Diamant och Magmafontäner: forskningens resultat

Pexels

Studien, som utfördes av forskare från olika universitet runt om i världen, sökte efter en korrelation mellan olika till synes orelaterade händelser. Tektonisk plåtbrott, kimberlitutbrott och diamanthärkomst visade sig vara de tre händelser som kopplades samman till en enda komplex process. Och efter deras undersöking fann forskarna förekomsten av ett cykliskt mönster som följde superkontinenternas rytm över tid.

Teamet identifierade i huvudsak en koppling mellan den tektoniska upplösningen av kontinenter och kimberlitvulkanism, det vill säga riktiga "fontäner" med diamanter och kimberlitmagma. Dessa utbrott följer i allmänhet uppbrottet av superkontinenter med cirka 20-30 miljoner år, vilket den statistiska studien av tidigare händelser har bekräftat. 

Dr. Thea Hincks, medförfattare till studien, säger: "Kimberlitutbrott migrerar från kontinentala kanter inåt över tiden, enligt konstanta rytmer på alla kontinenter.".

En riktig dominoeffekt vid diamantens ursprung

En riktig dominoeffekt vid diamantens ursprung

Pexels / Freepik

Enligt forskarna skedde det en kraftig dominoeffekt vid diamanternas ursprung. Under rivning, det vill säga, separationen av plattorna, sjunker en del av jordskorpan in i den underliggande manteln. Detta utlöser liknande flödesmönster under den närliggande kontinenten som, när de rör sig längs den kontinentala roten, i sin tur avlägsnar en betydande mängd sten. Nu talar vi om tiotals kilometer berg som samlar de element som är nödvändiga för kimberlitutbrott miljoner år senare.

Kort sagt, Southampton-teamets forskning ger inte bara nya perspektiv på hur diamanter bildas och hur de når ytan. Och förutom detta ger den också en bredare bild av de geologiska händelserna som ligger bakom Jordens yta. Plattbrott omorganiserar inte bara manteln utan påverkar också Jordens yta. Och förekomsten av diamanter når oss efter att ha korsat oceaner av lava och miljontals år.

Advertisement