Al Naslaa-stenen är perfekt delad i två delar: är det naturens förtjänst?

av Titti Carlberg

24 December 2023

Al Naslaa-stenen är perfekt delad i två delar: är det naturens förtjänst?
Advertisement

Al Naslaa Rock representerar ett av de mest fascinerande naturmysterierna i världen. Det är en stenformation i nordvästra Saudiarabien som kan verka helt normal, förutom det faktumet att den är delad på hälften med ett så perfekt snitt att det inte går att hitta något liknande någonstans i resten av världen. Hur är det möjligt? Och är det verkligen naturens förtjänst?

Advertisement

Upptäck Tayma-oasen i Saudiarabien

Upptäck Tayma-oasen i Saudiarabien

Pexels

Tayma-oasen är mer än bara en oas i nordvästra Saudiarabiens öken. Platsen har rötter som går tillbaka till bronsåldern, med inskriptioner av den egyptiske faraon Ramses III och spår av en blomstrande judisk gemenskap under det första århundradet. Dess marker är dock rik på historia sedan antiken: hällristningar från förhistorisk tid vittnar om områdets förflutna. Och, några tiotals kilometer från oasen Tayma finns Al Naslaa Rock.

När det handlar om extraordinära naturfenomen kan Al Naslaa-stenen bara hamna överst på listan. Synen av denna sten som är perfekt balanserad på två naturliga piedestalar, perfekt delad i två delar, har alltid genererat en stor förundran, nyfikenhet och en god dos frågor. Hur är det möjligt att Al Naslaa, som betyder "de två halvorna", har denna form, som är så onaturlig? Vad ligger bakom det perfekta snittet mellan de två delarna, som dess namn också antyder?

Advertisement

Al Naslaa-stenen, perfekt delad i två

Al Naslaa-stenen, perfekt delad i två

Disdero/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0 DEED

Al Naslaa Rock finns 50 kilometer från oasen Tayma, det är en massiv klippformation, var storlek vi lätt kan se på bilden. Men det faktum att det är en sten av stora proportioner är inte dess enda egenhet. För det första står den mitt i ingenstans, som om den vore den enda överlevande från en tid då det fanns många fler stenar runt omkring. För det andra står Al Naslaa-stenarna på varsin piedestal, som eroderats av väder och tidens tand, i en perfekt balans.

Slutligen finns den perfekta centrala sprickan, så exakt att det inte går att hitta någon naturlig förklaring. Å andra sidan är öknen full av stenar som har extraordinära former, just för att de har eroderats på otänkbara sätt av verkan från blåst och sand. Men Al Naslaa är annorlunda: snittet är för exakt, och det är inte lätt att komma på en teori som perfekt kan förklara fenomenet.

Vetenskapliga teorier om Al Naslaa Rock

Vetenskapliga teorier om Al Naslaa Rock

Pexels

Faktum är att de första förklaringarna som man kan tänka sig rör utomjordingar, laser, science fiction och pseudovetenskap: kort sagt vetenskap. Ändå måste det vara möjligt att hitta en rimlig orsak till Al Naslaa-stenen. Ur denna synvinel är sprickan inte bara ett mysterium, utan en verklig utmaning för forskare som försöker förstå dess ursprung. Faktum är att det finns några teorier:

  • Markens tektoniska rörelser. En av pidestalerna kan kanske ha genomgått en betydande förändring med tidens gång, med den resulterande spänning som gjorde att Al Naslaa delades så perfekt.
  • Kontinuerliga frys- och upptiningscykler. Tillsammans med atmosfäriska ämnen skulle dessa cykler ha orsakat en första spricka som gradvis vidgats när det trängde in vatten i Al Naslaas sandsten.
  • Människans agerande. Faktum är att Tayma-oasen en gång i tiden var bebodd, så det kan ha varit människor som har använt metallverktyg för att skapa en spricka i Al Naslaa.

Det råder verkligen ingen brist på förklaringar, och några är mer sannolika än andra. Idag förblir Al Naslaa Rock en orörlig klippa i öknen, ett vittnesbörd om naturens mysterier. Detta kan vara en gåta som vi aldrig kommer att få ett svar på, men det kanske är just det som gör den så fascinerande.

Advertisement