Den skrämmande och oroande förändringen hos späckhuggare: de börjar ha konstiga beteenden

av Titti Carlberg

28 Oktober 2023

Den skrämmande och oroande förändringen hos späckhuggare: de börjar ha konstiga beteenden
Advertisement

Allt kan förändras, inklusive människor och djur. Det som är förvånande i det här fallet är späckhuggare, de stora valarna som trots sitt dåliga rykte vanligtvis inte är aggressiva av sig. Åtminstone inte tills för en tid sedan. Vad är det som händer?

Advertisement

Späckhuggare, sociala och väldigt intelligenta djur

Späckhuggare, sociala och väldigt intelligenta djur

National Oceanic and Atmospheric Administration/Wikimedia commons - Public Domain

Det engelska namnet för späckhuggare är "killer whale", men trots detta epitet är deras beteende vanligtvis ofarligt. De tillhör delfinfamiljen, av vilken de är de största, de kan bli upp till nio meter långa. Dessa är särskilt intelligenta och sociala marina däggdjur, vana vid att leva i grupper som kallas "flock" vilken leds av matriarken, den äldsta honan. Liksom valar kommunicerar de med varandra genom komplexa ljud, visslingar och melodier, som kan variera från flock till flock. 

En späckhuggare kan simma i en hastighet på upp till 50 kilometer i timmen och den finns i alla jordens hav, den anpassar sig till både tropiska och polära vatten och livnär sig på fiskar, bläckfiskar, sjöfåglar och till och med andra marina däggdjur, som sälar, vilka de förgriper sig på tillsammans.

De har ofta varit föremål i vetenskaplig forskning, men på senare tid har de tilldragit sig ett särskilt intresse på grund av en dokumenterad förändring i deras beteende och intelligens, vilket visar sig vara mer exceptionellt än man tidigare trott. Det faktum att de är överst i näringskedjan i alla hav är ett bevis på att de är de mest intelligenta marina varelserna, men de förändringar som observerats i deras modus operandi har väckt många frågor.

Advertisement

Späckhuggare angriper sälar för att ha roligt? Studien

Späckhuggare angriper sälar för att ha roligt? Studien

Pixabay

Späckhuggare börjar bli aggressiva. Människans närvaro i deras ekosystem och klimatförändringar i haven kan tvinga dem att experimentera med nya överlevnadssystem, vilket ändrar deras beteende. Efter attackerna på båtar som registrerats utanför Spaniens och Portugals kust kan det enligt experter vara dags att omvärdera idén vi har om dessa valar.

Att de är väldigt intelligenta är dock inget nytt: deras hjärna kan väga nästan 7 kg och deras intelligenskvot kan vara lika med en tonårings. Deras predationsstrategier är väldigt raffinerade, de koordinerar med varandra för att lyckas och lär de yngre generationer samma knep. Deras beteende verkar ofta likna det hos primater, med känslomässiga egenskaper som kan associeras med mänskliga, såsom förmågan att bilda vänskap, men också att följa "modenycker och trender" under en period.

Efter attackerna mot båtar, ett aldrig tidigare skådat beteende av späckhuggare, fokuserade en studie på en annan ovanlig attityd som har ägt rum under de senaste decennierna: att "mobba" tumlare i södra Stillahavsvattnet. Man tror att det skulle kunna vara ett slags socialt spel, eller ett sätt att utöva jakt, men enligt medförfattaren till forskningen Sarah Teman, biolog vid fakulteten för veterinärmedicin vid University of California, "det trakasserande beteendet mot tumlare har överförts från generation till generation och mellan sociala grupper. Det är ett extraordinärt exempel på späckhuggarkultur.". 

Dessutom skulle många späckhuggare ha lärt sig att stjäla fisk som fångats av människor med fiskespö. Denna förändring skulle dock inte bero på en plötslig ökning av intelligens hos späckhuggare, utan snarare på en lång process som har modifierat deras anatomi och anpassningsstil, vilket har lett till att de har förfinat sina förstånd och strategier.

Den skrämmande och oroande förändringen hos späckhuggare: vad är det som händer?

Den skrämmande och oroande förändringen hos späckhuggare: vad är det som händer?

Robert Pittman-National Oceanic and Atmospheric Administration/Wikimedia commons - Public Domain

Människan har i alla fall ett direkt ansvar för förändringen hos späckhuggare: faktumet att störa fiskeaktiviteter visar att deras förmåga att lära sig nya jakttekniker påverkas av människans närvaro på haven. Det finns också en möjlighet att till synes nya strategier faktiskt är gamla, men bara nyligen registrerade, beteendemönster. 

Faktum kvarstår dock att späckhuggare har en hög inlärningsförmåga, de lär sig väldigt snabbt och lär sina avkommor de nya metoderna som de själva lärt sig. Detta gör att de kan bli allt farligare och organisera allt större och effektivare grupper. Beteendet som antogs med tumlare, till exempel, verkade inte konstigt för själva jakten: det är känt att dessa marina däggdjur livnär sig på andra fiskar, men genom att analysera 78 interaktioner som dokumenterades mellan 1962 0ch 2020, det som gör forskarna förvirrade är sättet de agerade på.

Orcinus späckhuggaren i fråga riskerar att utrotas, totalt 75 exemplar fördelade i tre olika flockar.

Att trakassera tumlare skulle enligt forskare vara på grund av ett lekfullt syfte, eftersom späckhuggare, särskilt de yngre fortsätter att leka med kropparna efter att de har förgripit sig på dem.

"Vi måste därför dra slutsatsen att deras interaktioner med tumlare tjänar ett annat syfte än att äta dem, men detta syfte har hittills bara varit spekulativt" säger Deborah Giles, medförfattare till studien.

Utöver de redan nämnda hypoteserna, är en annan teori att det kan vara en sorts empati i att försöka hjälpa de skadade tumlarna, efter vad som definitivt är ett "förskjutet epimeletiskt beteende", eller en förvrängd modern attityd, kanske orsakad av den höga missfallsfrekvensen hos de sydliga späckhuggarna.

Späckhuggarens skrämmande förändring: andra episoder

Späckhuggarens skrämmande förändring: andra episoder

Oregon State University/Wikimedia commons - CC BY-SA 2.0

Ett annat fall av "våldsamt" beteende som registrerats av späckhuggare skedde 2019, när forskaren John Totterdall stötte på, utanför Australiens västra kust, en flock på ett tiotal späckhuggare, vilka hade för avsikt att attackera en drygt 21 meter lång blåval. Även i det fallet arbetade flocken på ett samordnat sätt för att trötta ut bytet, i en jakt som varade i flera timmar. Så fort valen började tappa styrka passade två späckhuggare på att hålla den under vattnet tills den druknade. Inte nog med det: de började äta upp henne medan hon fortfarande levde

Även om späckhuggare alltid varit kända för att äta andra marina däggdjur, var forskningen den första som dokumenterade faktumet och grymheten hos valarna under jakt.

Dessutom har en annan studie visat att även vithajen, som anses vara den största rovdjursarten i haven, fruktar späckhuggare: efter att ha utrustat djuren med en spårningsanordning i Kalifornien insåg de att späckhuggarens närvaro lyckades hålla hajar borta i flera månader. Detta gör dem, i alla effekter, till havens obestridda ledare och till de mest fruktade rovdjuren haven. 

Skulle du någonsin ha gissat det?

 

Advertisement