Medan världens uppmärksamhet riktas mot Covid-19, håller en andra gräshoppsinvasion på att ödelägga Afrika

av Sara Lindbladh

16 Maj 2020

Medan världens uppmärksamhet riktas mot Covid-19, håller en andra gräshoppsinvasion på att ödelägga Afrika
Advertisement

Det är inte bara coronaviruset som skrämmer oss under 2020: i Afrika måste befolkningen kämpa mot en gräshoppsinvasion. Dessa insekter håller sedan flera månader på att ödelägga stora områden, och riskerar därmed minst 20 miljoner människors överlevnad, på grund av att många odlingar numera är helt plundrade; för att inte tala om de 15 miljoner människor i Jemen som även de riskerar att dö av svält på grund av denna invasion som saknar motstycke. Det är ingen nyhet - dessa invasioner är en välkänd plåga i afrikanska länder, men den invasion som skedde i februari 2020 definierades av FAO som "alarmerande på ett sätt man aldrig tidigare skådat". Det verkar som att man i april har drabbats av en andra gräshoppsinvasion, som beskrivs som 20 gånger allvarligare än den tidigare.

via The Guardian

Advertisement
Youtube / DW News

Youtube / DW News

Gräshoppsinvasionen, som bara orsakas av en typ av gräshoppa, startade i Kenya och spred sig sedan successivt till hela Afrikas horn, och ödelade betesmarker och åkrar i Somalia och Etiopien, och tog sig ända till Uganda och Tanzania. En gräshoppa lever i cirka 3 månader: insekten reproducerar genom att lägga ägg som, under optimala förhållanden, kläcks och ger liv åt en ny generation gräshoppor, 20 gånger större än den tidigare. De rikliga regn som kom i slutet på mars bidrog just till att skapa mer än gynsamma förhållanden för reproduktion. Detta är anledningen till att gräshoppor förökar sig lavinartat och exponentiellt; deras massiva närvaro ger sedan upphov till en rad olika hot för överlevnaden för de befolkningar som bor i de områden som drabbas hårdats, för de svärmar av insekter som invaderar - vi pratar om 80 miljoner gräshoppor - kan nära sig på samma mängd mat som skulle räcka för att mätta 35.000 människor.

Advertisement

Den här andra invasionen som drabbade Somalia och resten av Östafrika, är mycket oroande på grund av dess förödande konsekvenser: den drastiska nedgången i tillgång på mat sätter livsmedelskedjan på hårt prov i de drabbade områdena, förutom att ha allvarliga konsekvenser även på ländernas ekonomi. Gräshopporna äter nästan allt som är grönt och, under dessa månader av invasion, har de helt förstört många odlingar och mycket vegetation. 

Youtube / DW News

Youtube / DW News

För att begränsa problemet, har några nationer satt in armerade trupper, som tog till ett mycket starkt insektsmedel som har givit resultat, men som också skulle kunna vara skadligt för människors hälsa på lång sikt (så pass att användningen av medlet har förbjudits av EU). Målet är att stoppa gräshopporna innan de blir vuxna och kan skapa en ny angreppscirkel.

Advertisement