I en förkolnad papyrus från Vesuvius år 79 e.Kr., upptäcker AI den exakta platsen där Platon begravdes

av Titti Carlberg

05 Maj 2024

Skulptur av Platon i den Moderna Akademin i Aten
Advertisement

Den exakta platsen där Platon begravdes har länge förblivit ett mysterium, vilket äntligen har avslöjats tack vare artificiell intelligens. Här är var den berömda fadern till västerländsk filosofi vilar.

Advertisement

Platsen där Platon är begravd har upptäckts: meddelandet

Artificiell intelligens ger ett exceptionellt bidrag inom många sektorer, påskyndar analys- och forskningstider och når tidigare outforskade gränser. Efter att ha kontrollerat om ett verk som tillskrivits Rafael är helt autentiskt eller inte, lyckades den ta reda på var Platon begravdes: ett enormt steg framåt i både konst och historia, utan att räkna upp alla andra sektorer där den har möjliggjort avsevärda framsteg.

Platon, även känd som Aristokles, levde mellan 400 och 300 f.Kr i antikens Grekland. Filosof, politiker och författare, han anses vara en av de mest betydelsefulla gestalterna i vårt förflutna för att ha skapat grunderna för västerländsk filosofiskt tänkande, tillsammans med sin lärare Sokrates och elev Aristoteles.

Vi känner till mycket om honom, men inte allt: hans gravplats har aldrig identifierats exakt, förrän nu. Universitetet i Pisa, Italien, meddelar att de har hittat den och äran går till AI.

Advertisement

AI har dechiffrerat en förkolnad papyrus från Vesuvius utbrott

Den förkolnade papyrusen som AI dechiffrerat

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Experterna använde artificiell intelligens för att dechiffrera en papyrusrulle från Herculaneum, en romersk stad nära Pompeji, Italien, som, liksom den senare förstördes av Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. Därefter hittades 1800 rullar inne i Villa dei Papiri, som tillhörde Julius Caesars svärfar innan de hamnade under spillrorna av lera och aska.

Dessa pergament, även om de inte förstördes helt, är förkolnade och därför väldigt ömtåliga: att röra vid dem skulle innebära att förstöra dem permanent, så några ord dechiffrerades av de 3 killarna som vann ett av priserna som delades ut på Vesuvius Challenger-tävlingen. Nu, för att ta reda på mer om innehållet i papyrusrullen använde forskarna innfraröd hyperspektral avbildning och optisk koherenstomografi, vilket översatte cirka 30% av rullen, totalt tusen ord.

Här är var Platon begravdes

Lufke/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Texten berättar att Platons grav finns i en trädgård till Platonska Akademin i Aten. Ett stort steg framåt, därför, som gjorde att vi kunde gå långt tillbaka och upptäcka mer än vi visste fram till nu. Herculaneum-rullarna representerar det enda kompletta bibliotek som har kommit till oss från urminnes tider och målet är att kunna avkoda varenda papyrus, som kan innehålla annan värdefull information som fortfarande är okänd.

Detaljer om Platons grav finns nedtecknade i en rulle som innehåller skrifter av Philodemus av Gadara, som levde mellan 110 och 20 f.Kr. Han var en epikurisk filosof, som utbildade sig i Aten och sedan flyttade till Italien. I hans text, känd som "Akademins historia" och som numera ingår i Nationalbiblioteket i Neapel, beskrivs skolan som grundades av Platon på 300-talet f.Kr. och innehåller ledtrådar inte bara till hans liv, utan avslöjar också platsen där han är begravd.

"Bland de viktigaste nyheterna läser vi att Platon begravdes i trädgården reserverad för honom (ett privat område avsett för den platonska skolan) vid Atens akademi, nära det så kallade Museion eller sacellum sacro alle Muse. Fram till nu har vi bara känt till att han begravdes vid Akademin" förklarar forskarna. Det var därför redan känt att Platon begravdes vid Akademin, som förstördes av den romerska generalen Sulla år 86 f.Kr. Men den exakta platsen var inte känd, inte förrän nu. Men tack vare artificiell intelligens har även detta mysterium avslöjats.

Advertisement