Upptäckten av nya bosättningar tvingar historiker att ta ett steg tillbaka: "de är 700 år äldre"

av Titti Carlberg

28 April 2024

Advertisement

Vilken är den verkliga åldern för de gamla Stillahavsstäderna? En studie visar att de är mycket äldre än man tidigare trott. Här är vad som upptäckts i detalj och hur.

Advertisement

Tongatapus arkeologiska platser avslöjar stadens verkliga ålder

LiDAR-skanning av Tongatapu Island

Phillip Parton/Australian National University

En av de första Stillahavsstäderna grundades mycket tidigare än vad forskare trott. En studie, utförd av ANU, Australian National University, har gett nya bevis i detta avseende och nått oväntade upptäckter.

För att göra denna upptäckt använde Phillip Parton och Geoffrey Clark 3D LiDAR-laserskanning för att kartlägga arkeologiska platser på Tongatapu Island, i den södra delen av kungariket Tonga, en ö-grupp som består av 169 öar belägna i Polynesien, Oceanien. Den mest befolkade av dessa öar, Tongatapu, innehåller den rikaste koncentrationen av arkeologiska lämningar i hela Stilla Havet.

Parton, huvudförfattare till studien, säger att den nya dateringen tyder mycket på att urbaniseringen i denna region sköttes av ursprungsbefolkningen, innan västerlänningarna dök upp. Utvecklingen och tillväxten av bosättningar ledde till behovet av att tänka ut nya strategier för att klara befolkningsökningen.

"Den här typen av arrangemang - det vi kallar urbanisering med låg täthet - sätter igång enorma sociala och ekonomiska förändringar. Människor interagerar mer och gör olika typer av arbete" förklarar han.

Advertisement

Forntida städer i Stilla Havet är 700 år äldre än man tidigare trott

Freepik

Studien upptäckte att det hade byggts landstrukturer på Tongatapu "cirka 300 e.Kr., så 700 år tidigare än man trott" säger Parton. Analysen av tidigare urbanisering i Stilla Havet var inte enkel, förklarade forskaren: traditionell datainsamling, var ganska komplicerad. Ny teknik har dock gjort det möjligt, vilket tillåter en mer exakt kronologi, som har "kullkastat" historien om detta område.

Genom att kombinera arkeologiskt fältarbete med banbrytande kartläggning som möjliggörs av teknologi, lyckades forskarna fastställa vad som verkligen hände på Tongatapu Island.

"Att ha denna information bidrar verkligen till vår förståelse av tidiga Stillahavssamhällen". 

Fram till nu hade urbaniseringsaspekten inte utforskats helt. I denna region har de antika städerna inget att göra med de västerländska.

Urbaniseringen av Tongatapu var annorlunda jämfört med våran

Strand på den sydliga kusten av Tongatapu

Uhooep/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

"När människor tänker på forntida städer, tänker de vanligtvis på traditionella gamla europeiska städer med kompakta bostäder och blåsiga kullerstensgator. Detta är en helt annan typ av stad" påpekar Parton och tillägger att att de antika civilisationerna i Tongatapu i hög grad påverkade de områden som ligger i sydvästra Stilla Havet mellan 1200-talet och 1800-talet. Fram till européernas ankomst: vid den tidpunkten såg den typen av urbanisering med låg täthet sitt slut, vilket enligt Parton främst berodde på europeisk påträngning.

Slutligen förklarade han att denna upptäckt endast representerar början angående de första bosättningarna i Stilla Havet, men att det med all sannolikhet fortfarande är en lång väg kvar att gå för att samla in ytterligare information.

Detta är i vilket fall som helst, den äldsta staden som någonsin upptäckts på en ö i sydvästra Stilla havet. Idag är området bebott av ett litet Mu'a-samhälle, en liten by som har överlevt från den antika stadsbebyggelsen.

Advertisement