Ett exceptionell romerskt villakomplex har upptäckts på en byggarbetsplats i Storbritannien: utgrävningarna pågår

av Titti Carlberg

08 April 2024

Ett exceptionell romerskt villakomplex har upptäckts på en byggarbetsplats i Storbritannien: utgrävningarna pågår
Advertisement

Forntida romerska underverk fortsätter att dyka upp tack vare outtröttliga arkeologers arbete: i det här fallet är det ett romerskt villakomplex som har upptäckts i en liten ort i England.

Advertisement

Ett stort komplex av romerska villor i Storbritannien

Ett stort komplex av romerska villor i Storbritannien

Red River Archaeology Group

På platsen för Brookside Meadows i Grove, en by i Oxfordshire i Storbritannien, har arkeologer gjort en exceptionell upptäckt: ett komplex av romerska villor vid byggföretaget Baratt och David Wilson Homes bostadskomplex. Detta lyfter fram århundraden av tidigare liv, i denna del av världen. Ett centralt område i den här delen av Oxfordshire, som deklarerats av Francesca Giarelli, projektledare för Red River Archaeology Group.

Komplexet bestod med all sannolikhet av flera nivåer och utvidgat med cirka 1000 kvadratmeter på första våningen, vilket gjorde att det syntes från flera kilometers håll, enligt Giarelli. Utgrävningarna som pågår sedan ett år har under denna tid hittad många fynd och föremål, däribland broscher, ringar, mynt, mosaikplattor och många gipsbitar med blommor målade på. Alla värdefulla vittnesmål om en blomstrande romersk verksamhet som omfattade en lång period, från 1:a eller 2:a århundradet till slutet av 400-talet, kanske början av 500-talet.

Advertisement

Fynden som hittades i det romerska villakomplexet

Fynden som hittades i det romerska villakomplexet

Red River Archaeology Group

Utöver villakomplexet hittade arkeologerna också en monumental struktur med sidoskepp och en stor hall, tillbyggd senare och efter familjens, som ägde villan, utökning. På den romerska tiden ansågs villor inte vara enkla hem för dem som bodde i dem, utan snarare verkliga "administrativa centra" med betydande roller: kontroll och underhåll av vägar, planering av grödor runt byggnaden och bevarande av livsmedel för svårare perioder.

I det här specifika fallet visar villan i Grove tecken på mänsklig aktivitet även under den sena romerska eran. Vid utgrävningarna hittades bland fynden även ett spänne som avbildade ett hästhuvud med anor från 350-450 e Kr., vilket indikerar den sena romerska eller tidiga anglosaxiska perioden.

Utgrävningarna av platsen började innan Baratt och David Wilson homes åtog sig byggnadsarbetena och efter utgrävningen av två utvärderingsgravar, vilka antydde en stor "arkeologisk närvaro". Vid det laget startade den undersökning som genomfördes av arkeologer två månadet innan byggarbetet påbörjades.

En helgedom och en ugn för att torka spannmål

En helgedom och en ugn för att torka spannmål

Red River Archaeology Group

Komplexet av romerska villor från bronsåldern är ett "extraordinärt" fynd, som lokala arkeologer beskriver det, utgrävningarna pågår fortfarande och kan avslöja nya intressanta fynd. Några blyrullar tyder på närvaron av en helgedom som ännu inte har hittats. Dessa blyrullar är väldigt intressanta artefakter eftersom de påminner om de berömda romerska "förbannelsetavlorna" som skapades som en sorts ritual för att be gudarna om hjälp att besegra en fiende.

Louis Stafford, senior projektledare på Red River Archeology Group övervakar utgrävningsarbetet säger: "Storleken på byggnaderna som fortfarande finns och rikedomen på det återvunna godset tyder på att detta var ett dominerande inslag på orten, kanske till och med i landskapet.".

I villan hittades även en ugn för att torka humle och spannmål, vilket speglar det romerks-brittiska intresset för bearbetning och odling av grödor, snarare än uppvisning av rikedom.

Red Rock Arhaeology Group-temet samarbetar med Baratt och David Wilson Homes för att säkerställa att byggnadsarbetet kan fortsätta på platsen.

Advertisement