År 2026 kommer NASA att försöka odla växter på månen

av Titti Carlberg

30 Mars 2024

År 2026 kommer NASA att försöka odla växter på månen
Advertisement

NASA förbereder sig för att återvända till månen mer än 50 år efter den senaste expeditionen med mänsklig besättning, för att samla användbar information så att de kan uppnå ambitiösa mål: låt oss se vilka.

Advertisement

Människan återvänder till månen: "en ny era av utforskning"

Sista gången människan nådde månen var den 17 december 1972 med Apollo-uppdraget. Nu, med Artemis III-expeditionen förbereder sig en ny besättning för att landa på vår satellit efter mer än ett halvt sekel.

NASA har valt ut de tre första banbrytande instrumenten som skulle kunna installeras nära södra månpolen, där förekomsten av fruset vatten, som kan stödja astronauter, uppskattas och som kommer att tjäna till att samla in viktiga vetenskapliga element om månens miljö under en möjlig lång tid: detta kommer att hjälpa den amerikanska rymdorganisationen att planera det första mänskliga uppdraget till Mars.

NASA:s bidrädande administratör Pam Melroy förklarar att Artemis-uppdraget representerar "en ny era av utforskning, där närvaron av människan förstärker vetenskapliga upptäckter. Med dessa innovativa instrument placerade på månens yta ger vi oss ut på en transformativ resa som kommer att släppa lös förmågan att leda människa-maskin-team: ett helt nytt sätt att utforska".

Uppskjutningen av Artemis III är planerad till 2026, men själva användningen av dessa instrument kommer att fastställas först vid ett senare tillfälle.

Advertisement

Besättning på månen för att studera jordbävningar, odla växter och söka efter is

Besättning på månen för att studera jordbävningar, odla växter och söka efter is

NASA

De tre designade instrumenten kommer att användas av astronauter, under månvandringar. 

LEMS, Lunar Environment Monitoring Station, tillåter konstant långtidsövervakning av den seismiska miljön, det vill säga markrörelserna efter månens jordbävningar, och kommer att samla in viktig information om satellitens bildande. Dess aktivitet på månen kommer att pågå mellan tre månader och två år.

LEAF, Lunar Effects on Agricultural Flora, kommer att undersöka vilken inverkan månens miljö kan ha på grödor i rymden: detta representerar det första experimentet för att studera fotosyntes och odling av växter på månens yta, hur de reagerar på rymdstrålning och satellitens gravitationskraft.

Den information som samlats in om grödors utveckling i förhållande till miljöparamterar som mäts av LEAF kommer att vara användbar för att avgöra möjlig användning för mänsklig näring på månen.

LDA, Lunar Dielectric Analyser, kommer å andra sidan att användas för att mäta förmågan hos månens övre lager, regoliten, som består av grus och damm, att "propagera ett elektriskt fält, en nyckelparameter i sökandet efter is". Genom att undersöka undergrundens struktur kommer den sedan att undersöka förekomsten av is eller frostavlagringar.

Artemis III förbereds för sin första resa till Mars med mänsklig besättning

Artemis III förbereds för sin första resa till Mars med mänsklig besättning

Pexels

Dessa tre instrument, om deras närvaro bekräftas under uppdraget, kommer därför att tillåta astronauter att utforska månens territorium: närvaron av människor är avgörande för deras användning och för avancerad utforskning.

Landningen kommer att äga rum inom 6 graders latidud från månens sydpol, även om den exakta platsen ännu inte har angivits. Bland de områden som antas för landningen finns några av de äldsta områdena i månterritoriet, som tillsammans med de regioner som ständigt befinner sig i solens skugga kan berätta historien om satelliten tack vare insamling av material som aldrig har undersökts.

En långsiktig utforskning som kommer att förbereda rymdorganisationen för den första expeditionen till Mars med mänsklig besättning.

Advertisement