Det har upptäckts att en bit av jordskorpan är 3,75 miljarder år gammal: det hävdar en studie

av Titti Carlberg

29 Mars 2024

Det har upptäckts att en bit av jordskorpan är 3,75 miljarder år gammal: det hävdar en studie
Advertisement

Hur gammal är jordskorpan? Det handlar om det ytliga skiktet på vår planet, den vi lever på och känner utan och innan, men vars ålder vi ofta ignorerar. Jordskorpan är mycket äldre än vad vi tror, särskilt i vissa områden. Och en färsk studie fann att delar av jordskorpan i Skandinavien är 3,75 miljarder år gammal. Låt oss se hur det är möjligt.

Advertisement

3,75 miljarder år gammal jordskorpa i Skandinavien: studien

3,75 miljarder år gammal jordskorpa i Skandinavien: studien

Unsplash

Ett internationellt team geologer har analyserat några zirkoner som hittats vid en finsk fyndighet nära de äldsta bergen i norra Europa. Tack vare analysen av dessa mineral identifierade forskarna spår av en del av jordskorpan som sträcker sig från Skandinavien mot Grönland och är 3,75 miljarder år gammal. Men vilket är sambandet mellan dessa 2 geografiska områden?

Enligt studien är det mycket djupare än vad vi kan föreställa oss. Faktum är att zirkonen som hittats i Finland har en kemisk sammansättning som liknar bergarterna i den nordatlantiska kratonen på Grönland, det vill säga den hårdaste och äldsta delen av jordskorpan på ön. Likheten mellan de två bergarterna kan bekräfta att Skandinavien var en del av Grönland, från vilken det bröt sig loss för hundratals miljoner år sedan. Detta är en avgörande upptäckt både för jordens geologiska historia, som vi alltid vet för lite om, och för förståelsen av steniga exoplaneter, som vi vet ännu mindre om.

Advertisement

Hur bildades jordskorpan?

Hur bildades jordskorpan?

Unsplash

Fenomenet som ligger bakom Skandinaviens frigörelse har av forskare jämförts med ett frö som lossnat från sin moderväxt, flyttat och slagit rot någon annanstans. Ur detta perspektiv skulle en del av kratonen ha drivit bort Grönland och blivit grunden för dagens Skandinavien.

För cirka 3,75 miljarder år sedan var Jorden dessutom en planet nästan helt täckt av vatten och utan uppkomst av varken skorpa eller syre i atmosfären. Kort sagt, vi talar om de första faserna av livet på vår planet.

Enligt forskarna kan även andra kontinentaler ha skapats på detta sätt, med frön som lossnar, förflyttar sig och slår rot. Av denna anledning kan jordskorpan ha bildats bara en miljard år efter Jordens bildande. Men räcker detta för att förstå hur jordskorpan bildades?

Vilken är den äldsta jordskorpan på vår planet?

Vilken är den äldsta jordskorpan på vår planet?

Unsplash

Både ja och nej, detta är en väldigt intressant hypotes, som samtidigt måste stämma överens om det vi hittills vet. För närvarande är den kontinentala jordskorpan ungefär 3,75 miljarder år gammal, vilket skulle göra jordskorpan som upptäcktes i Finland till den äldsta jordskorpa som någonsin upptäckts, eller åtminstone en av de äldsta. Den oceaniska jordskorpan har istället en maximal ålder på 200 miljoner år, på grund av den ständiga återvinningen av stenar genom subduktion i Jordens mantel. Detta är dock uppskattningar som ständigt förändras tack vare studier som den vi berättar om nu.

Samtidigt upptäcktes dock zirkonkorn daterat till för cirka 4,4 miljarder år sedan i Australienska Jack Hills. Detta är inte bara ett värde som motsäger den nya hypotesen, utan som skulle ta tillbaka bildandet av jordskorpan till kort efter Jordens bildande. Det är ingen lätt sak att finna de rätta svaren, men det hindrar oss inte från att lyfta fram betydelsen dessa studier har för att förstå vår planets förflutna. Och, på något sätt, dess framtid.

Advertisement