Skapandet av artificiella livsformer i laboratorier är närmare, tack vare särskilda RNA-molekyler

av Titti Carlberg

19 Mars 2024

Skapandet av artificiella livsformer i laboratorier är närmare, tack vare särskilda RNA-molekyler
Advertisement

En av de mest omdiskuterade frågorna av forskare, och inte bara av dem, är den som rör livets ursprung. Det råder verkligen ingen brist på frågor, men att hitta ett svar som är vetenskapligt korrekta och tillfredsställande är aldrig lätt. Av denna anledning kan en nyligen genomförd studie ha förstått "hur" livet uppstod och producerat den första RNA-molekylen som kan replikera. Låt oss se hur detta är möjligt.

Advertisement

RNA som livets viktigaste byggsten

RNA som livets viktigaste byggsten

Unsplash

studien publicerad i Proceedingsof the National Academy of Sciences utgår en del forskare från Salk Institute i Kalifornien från ett till synes enkelt antagande. Tidiga livsformer kan ha involverat en kombination av RNA, lipider och aminosyror i primitiva celliknande fack. I sådana konformationer skulle ribonukleinsyra ha spelat en grundläggande roll i bevarandet av genetisk information och i accelerationen av kemiska reaktioner.

För att försöka bevisa denna hypotes, och koppla den till den mer allmänna teorin om RNA-världen, var forskare tvungna att skapa kedjor av RNA som kunde replikeras i laboratorium. I praktiken fick de "skapa" en sekvens av aminosyror som kunde ge upphov till något som de kunde definiera, med massor av citattecken och lite sunt förnuft, "liv". Inte den enklaste lösning

Advertisement

Forskare är nära att skapa de första formerna av konstgjort liv

Forskare är nära att skapa de första formerna av konstgjort liv

Unsplash

För att kunna skapa de första formerna av artificiellt liv i laboratorium, eller något som liknar det, var forskarna från Salk universitetet tvungna att arbeta med RNA:s förmåga att replikera. Men inte bara detta: för att en form av evolution ska inträffa måste kopiorna av ribonukleinsyra likna originalet, samtidigt som de uppvisar vissa variationer. Svaret på detta dilemma kallas "RNA-hammare", en molekyl som kan skära andra molekyler, vilket effektivt har möjliggjort en markant förbättring av noggrannheten i kopiering över flera generationer.

Efter flera år av förberedelser och experiment på olika RNA-molekyler lyckades de producera RNA som kan replikera, om än inte helt autonomt. I slutändan är detta de första stegen i forskning som kan revolutionera vårt sätt att föreställa livets ursprung, med början från bekräftelsen av teorin om RNA-världen.

RNA-världen: från det förflutna till forskningens framtid

RNA-världen: från det förflutna till forskningens framtid

Unsplash

En teori som var särskilt utbredd på 1960-talet, mindre idag, ser ribonukleinsyra som den grundläggande komponenten för liv. Enligt dess anhängare skulle den berömda urbuljongen ha innehållit RNA-molekyler som skulle ha börjat replikera spontant, involvera andra molekyler över tiden och leda till livets ursprung. Ett urliv, förvisso, men otvetydigt.

Forskningen vid Salk Institute verkar ge en första bekräftelse till teorin om RNA-världen, åtminstone på vissa punkter som kommer att behöva undersökas. Om forskare skulle lyckas skapa ett RNA som replikerar autonomt, skulle vi verkligen kunna bevittana födelsen av den första artificiella livsformen: en epokal prestation, oavsett hur man ser på det. Under tiden framkommer något visst från studien: det är inte bara DNA som är grundläggande, utan även RNA. Oavsett om den kan replikera sig eller inte.

Advertisement