Varför IBAN-koden är så lång och andra kuriosa kring denna kod som vi använder ofta

av Titti Carlberg

02 Mars 2024

Varför IBAN-koden är så lång och andra kuriosa kring denna kod som vi använder ofta
Advertisement

Vi konfronteras dagligen med föremål, praxis och händelser som vi tar för givna och som vi aldrig ägnar mer än några sekunder åt, som exempelvis IBAN-koden. Denna serie av siffror och bokstäver är grundläggande för hur vårt samhälle ska fungera, men vi vet inte så mycket om den. I den här artikeln kommer vi att se vad IBAN är och hur den är uppbyggd, vi ska även försöka förstå varför den är så viktig.

Advertisement

Vad är IBAN-koden och vad är den till för

Vad är IBAN-koden och vad är den till för

Pexels

Till att börja med är IBAN akronymen för International Bank Account Number eller översatt "Internationella Bankkontonummer". Det är därför en internationellt erkänd numerisk kod som består av en serie siffror som unikt identifierar ett specifikt bankkonto. IBAN-kodens historia är inte så gammal: den introducerades 1997 på initiativ av Europeiska Unionen och idag är IBAN standarden ISO13616 och används av 77 länder runt om i världen. Men vad är den till för?

För att kunna identifiera ett specifikt bankkonto är IBAN-koden avgörande för att genomföra finansiella transaktioner både nationellt och internationellt. Om varje bankkonto har ett eget IBAN är finansiella transaktioner mycket enklare och säkrare än tidigare och ofta även jämfört med andra metoder.

Advertisement

Vad består IBAN-koden av

Vad består IBAN-koden av

Freepik

Som vi sa låter IBAN-koden dig unikt identifiera ett specifikt löpande konto. I alla länder som har antagit det fungerar det därför på samma sätt, men med ett varierande antal siffror. I till exempel det italienska sammanhanget består  IBAN-koden av 27 siffror som följer följande struktur:

  • kod för det land där banken är belägen, bestående av två bokstäver;
  • kontrollnummer, bestående av två siffror;
  • kontrolltecken eller CIN, från Character Identification Number, och en bokstav;
  • ABI-kod, Italienska Bankföreningen, som består av fem siffror;
  • CAB-kod, Bankkod, som består av fem siffror;
  • löpande kontonummer, bestående av 12 siffror.

Efter landskod och kontrollnummer utgör de återstående tecknen BBAN, eller Basic Bank Account Number. Andra länder kan ha ett annat BBAN men med minst 23 siffror: dessutom kommer de första fyra tecknen också att ändras på grund av den internationella förkortningen och kontrollnumret.

Hur säker är IBAN-koden?

Hur säker är IBAN-koden?

Unsplash

Medan å ena sidan att använda IBAN-koden gör banktransaktioner lättare, å andra sidan gör det dem också mycket säkrare. Faktum är att bakom varje finansiell transaktion finns det olika säkerhetsåtgärder, såsom användning av krypterad data, bedrägeriskyddstjänster och kontroller som utförs innan man godkänner transaktioner. Det är ingen slump att en överföring kräver en viss tid, även om bankernas olika kontrollsystem gör att du kan dra fördel av omedelbara banköverföringar.

Sammanfattningsvis är IBAN-koden ett grundläggande verktyg för finansiella transaktioner. Det erbjuder inte bara en gemensamt fungerande plattform för att skicka och ta emot betalningar, utan det garanterar samtidigt ett säkert och pålitligt system både nationellt och internationellt. Allt som återstår är att undvika eventuella skrivfel.

Advertisement