NASA söker aspiranter för ett simulerat uppdrag till Mars som kommer att pågå i 1 år

av Titti Carlberg

21 Februari 2024

NASA söker aspiranter för ett simulerat uppdrag till Mars som kommer att pågå i 1 år
Advertisement

Skulle du vilja delta i ett "landuppdrag på Mars"? NASA erbjuder denna möjlighet till några väl utvalda kandidater, här förklarar vi de nödvändiga kraven och vad programmet består av i detalj.

Advertisement

NASA:s CHAPEA-uppdrag söker kandidater

NASA:s CHAPEA-uppdrag söker kandidater

NASA Johnson/Youtube screenshot

Det första uppdraget för människor till Mars närmar sig alltmer och vi verkar nästan stå på tröskeln: astronomer förbereder sig för detta stora steg ut i rymden, som kommer att vara den första besättningen någonsin att nå den röda planeten, vilken redan har utforskats mycket av NASA-rovers. Nu har rymdorganisationen öppnat upp för rekrytering av kandidater som kommer att delta i ett simulerat uppdrag som ska påga ett år på Mars yta. Detta kommer att vara användbart för att skaffa viktig information om den verkliga expeditionen som kommer att inträffa inom en snar framtid. I synnerhet kallas detta andra av de tre planerade uppdragen för CHAPEA, Crew Health and Performance Exploration Analog, och planerad start är våren 2025.

CHAPEA-uppdraget involverar en besättning på 4 frivilliga kandidater som kommer att bo i en 3D-utskriven miljö på cirka 158 kvadratmeter, vid NASA:s Space Center i Houston, Texas. Denna livsmiljö har fått namnet Mars Dune Alpha och återger på konstgjord väg de utmaningar som besättningen kan möta på Mars territorium, inklusive skador på utrustning, begränsade resurser, oregelbunden kommunikation med Jorden och fientliga miljöfaktorer.

Advertisement

Krav som ställs på kandidaterna för det simulerade ettåriga uppdraget på Mars

Krav som ställs på kandidaterna för det simulerade ettåriga uppdraget på Mars

NASA Johnson/Youtube screenshot

Kandidaterna för det simulerade uppdraget förväntas utföra virtuella rymdpromenader, odla grödor, sköta underhållet i anläggningen och utföra regelbunden fysisk aktivitet. Men vilka kommer att få delta i denna otroliga upplevelse? NASA inkluderar amerikanska medborgare eller de som är permanentboende, med specifika egenskaper: förutom bra hälsa och stor motivation måste de vara mellan 30 och 55 år, vara icke-rökare och ha goda kunskaper i det engelska språket, för att underlätta kommunikationen mellan besättnings- och uppdragskontroll.

Viljan och önskan att bidra till förverkligandet av människans första uppdrag till Mars är avgörande. Ansökningar ska vara inkomna senast tisdagen den 2 april 2024. För astronautkandidater kräver NASA en masterexamen i STEM-discipliner och 2-års fälterfarenhet eller minst tusen timmars pilotering av flygplan. Ett deltagande i uppdraget inkluderar en betald ersättning, utöver möjligheten att få uppleva en unik erfarenhet, vilket kommuniceras under urvalsfaserna.

Detta simulerade uppdrag förbereder för människans första riktiga resa till Mars

Detta simulerade uppdrag förbereder för människans första riktiga resa till Mars

Freepik

Den första CHAPEA-besättningen har redan passerat halvägs genom sitt simulerade ettåriga uppdrag, som började den 25 juni 2023 och slutar den 26 juli 2024, medan NASA använder den insamlade informationen för att utveckla strategier och lösningar för den första riktiga expeditionen på Mars. Ansökningarna öppnas den 16 februari 2024 och

"sökande bör ha en stark önskan att uppleva unika och givande äventyr och ett intresse av att bidra till NASA:s arbete för förberdelsen inför människans första resa till Mars" förklarar rymdorganisationen

Möjliga kandidater kan också vara de som har 2 års arbete bakom sig på program som omfattar doktorsexamen i naturvetenskap, matematik, teknik eller ingenjör, eller som har en examen i medicin. I väntan på att välja 4 kandidater som ska skicka in sin ansökan i tid, fortsätter NASA att fokusera på ARTEMIS-kampanjen för nästa långtidsuppdrag till Månen.
Skulle du vilja vara en del av detta projekt?

Advertisement