En sensationell upptäckt av fysiken: inuti glas och plast är tiden reversibel

av Titti Carlberg

06 Februari 2024

En sensationell upptäckt av fysiken: inuti glas och plast är tiden reversibel
Advertisement

En otrolig upptäckt inom fysikområdet: en ny studie har upptäckt att tiden kan vändas i glas och plast, inom vilken den har visat sig vara reversibel. Låt oss ta reda på mer.

Advertisement

För levande varelser har tiden bara en riktning

För levande varelser har tiden bara en riktning

Freepik

En anmärkningsvärd nyhet kommer från tekniska universitetet Darmstadt, Tyskland, där fysiker har upptäckt att tiden är reversibel i både plast och glas. Vi är alla vana vid att se tiden som ett obönhörligt flöde av sekunder, minuter, timmar, dagar, månader och år, från vilket det inte finns någon återvändo. Något som har gått sönder kan inte föras tillbaka till sitt tidigare tillstånd före frakturen, och nästa födelsedag kan inte ha ett ljus mindre än det föregående (såvida man inte bestämmer sig för att fuska förstås). Kort sagt, tiden för levande varelser har bara en riktning, vilket leder till mognad och ålder.

Detta svar på Newtons Andra Termodynamiska Lag, även känd som "tidens pil", enligt vilken störningen i ett system ökar med tidens gång, som bara kan gå framåt och inte bakåt. Men för vissa delar, med stor förvåning, verkar detta inte vara fallet. 

Ett team forskare ledda av Till Böhmer från Institutet för kondenserad materiens fysik har upptäckt att tidens ostoppbara och oåterkalleliga flöde inte är homogent och generaliserbart, särskilt när det gäller glas och plast och deras molekylära rörelser.

Advertisement

Glasets molekylära rörelser är reversibla

Glasets molekylära rörelser är reversibla

Nature Physics

Faktum är att dessa material består av sammanflätade molekyler som rör sig kontinuerligt, vilka ständigt ändrar position för att identifiera ett mer lämpligt energitillstånd . Denna aktivitet är det som leder till att elementen förändras över tiden, vilket inducerar begreppet åldrande. Men även om krossat glas inte kan återställas till sitt ursprung, har forskare förstått att de molekylära rörelserna av detta material är reversibla.

Böhmer meddelar att "det var en enorm experimentell utmaning", möjliggjord tack vare materialtid, en sorts klocka placerad i själva materialet, med en annan rytm och kadens jämfört med tiden vi alla känner till och som flyter baserat på hastigheten med vilken molekylerna ändrar position.

I decennier har forskare försökt beräkna denna materiella tid, men utan framgång: nu har detta tyska team vunnit denna utmaning med användning av ultrakänsliga videokameror, som kan fånga och registrera molekylernas omärkliga svängningar. Thomas Blockowicz, professor på det tekniska universitetet i Darmstadt och en av författarna till studien, säger att "man kan inte bara observera molekyler pendla".

Fysikerna riktade en laser mot ett glasprov och skapade ett flerriktat ljus som kom från molekylerna, som träffade kamerasensorn med ljusa och mörka prickar. Vid denna tidpunkt beräknade teamet förändringen i dessa svängningar över tiden, och mätte effektivt glasets inre tid.

Tiden för glas är reversibel, men hur är det med dess åldrande?

Tiden för glas är reversibel, men hur är det med dess åldrande?

Freepik-Pixabay

Den statistiska analysen av fluktuationerna utfördes av forskare på Roskilde Universitet i Danmark. Ett samarbete som ledde till ett otroligt resultat: glasets materialtid är reversibel och kan flyta bakåt. Men Böhman säger att "det betyder inte att materialets åldrande kan vändas." Tvärtom: den materiella tiden i sig bekräftas som ett bevis på irreversibiliteten  av åldrande och allt annat som rör sig i materialet som refererar till denna tidsmätning har ingen inverkan på åldringsprocessen.

Den dynamiska spridningen av ljus gjorde det möjligt att övervaka svängningarna i glasets estetiska åldringsprocess, som visade sig vara stationära och reversibla. 
Den nya upptäckten kan appliceras på så kallade oordnade material, även om ytterligare undersökningar är nödvändiga, inklusive förståelse av hur denna reversibilitet är kopplad till fysikens grundläggande lagar och hur intern tid förändras beroende på vilken sorts material det är.

Allt som återstår nu är att vänta på nästa svar på de många frågor som denna upptäckt har fört med sig.

Advertisement