Kan vår hjärna läsa in ny information medan vi sover? Vetenskapen svarar

av Titti Carlberg

26 Januari 2024

Kan vår hjärna läsa in ny information medan vi sover? Vetenskapen svarar
Advertisement

Det skulle vara underbart att kunna somna och upptäcka att man har lärt sig något nytt under sömnen när man vaknar, men är det möjligt? Vetenskapen har länge undrat över förmågan att lära sig under sömnen och nu har de kommit fram till en slutsats.

Att sova är avgörande för att utveckla minnet och långtidsminnet

Att sova är avgörande för att utveckla minnet och långtidsminnet

Pexels

Vi är nog många som har funderat på att sova med hörlurar på för att lyssna på ljud under natten och minnas om vi har lärt oss något nytt under natten när vi vaknar på morgonen. Så pass att det skulle vara fantastiskt att inte behöva plugga utan låta hjärnan arbeta på egen hand medan vi sover, men detta är inte möjligt. Men på frågan om vårt sinne kan läsa in ny information under natten har vetenskapen inte gett ett negativt svar: låt oss säga att detta beror på hur komplexa drömmarna är och vad vi vill lära oss under sömnen.

Forskare har undersökt denna aspekt på djupet och upptäckt att en sovande hjärna förblir aktiv och därför kan vissa former av hypnopedi, det vill säga att lära sig medan vi sover, vara möjligt.

Detta har varit känt sedan 1914, då en studie av den tyska psykologen Rosa Heine insåg att införlivandet av ny information på kvällen återspeglades i ett större minne av begreppet följande morgon. Denna förmåga reducerades dock om informationen inhämtades under dagen.

Sedan dess har studier i ämnet följt varandra och kommit fram till att sömn är avgörande för att kunna utveckla långsiktiga minnen av vad vi har lärt oss en viss dag.

Advertisement

Att lära sig ny information medan vi sover är inte omöjligt

Att lära sig ny information medan vi sover är inte omöjligt

Current Biology

Tack vare många studier som genomförts sedan dess vet vi nu att sömn är avgörande för att skapa långsiktiga minnen av vad vi har upplevt under dagen. När hjärnan sover omarbetar den de upplevelser som upplevts under dagen och flyttar dem från hippocampus, där de utvecklades, till andra regioner i hjärnan. Men vad händer med dessa minnen under sömnen?

På 1930-talet användes Psyko-phone frekvent, en apparat som skickade positiva och motiverande meddelanden till sovande människor, så att de var fulla av energi och positiva känslor när de vaknade på morgonen. Denna mekanism, med stöd av forskning, involverade individer som lagrade information i det omedvetna, men på 1950-talet motbevisades detta av tillkomsten av elektroencefalogrammet, som kunde upptäcka hjärnvågor under sömnen.

Forskarna upptäckte då att all lärdom från dessa anordningar enbart berodde på det faktum att de sovande deltagarna ibland väcktes av ljudet. Därmed lades teorin om att man kunde lära sig något under sömnen tillfälligt åt sidan. Under de följande decennierna återkom det dock nya studier som fokuserade på denna möjlighet, med positiva resultat: i slutändan, när vi sover kan hjärnan införliva nya föreställningar och även producera nya minnen. Men det finns ett men: dessa minnen är inte explicita, utan omedvetna, och därför väldigt elementära och långt ifrån de former av lärande som vi skulle vilja vara möjliga utan någon som helst ansträngning. I vilket fall som helst är detta ett spännande resultat för neuroforskare, eftesom nattlig inlärning faktiskt inte anses som omöjligt.

Kan hjärnan lära sig nya ord medan vi sover?

Kan hjärnan lära sig nya ord medan vi sover?

Unsplash

Faktum är att möjligheten att eliminera negativa vanor under sömnen inte kan uteslutas. I en israelisk studie från 2012 visade forskare att människor kan lära sig samband mellan ljud och lukter när de sover. Teamet lät deltagarna  lyssna på ett visst ljud samtidigt som de släppte ut en lukt av skämd fisk i rummet medan deltagarna sov. Detta  gjorde att deltagarna höll andan när de vaknade och återigen fick höra samma ljud, eftersom de inbillade sig att de kände lukten på nytt.

I en annan studie från 2014 exponerades sovande människor för lukten av cigaretter blandat med lukten av fisk och ruttna ägg.Den implicita associationen av dessa lukter innebar att deltagarna drog ner kraftigt på sin rökning.

År 2018 fann ytterligare engelsk forskning att inlärningsförmågan under natten också kan innefatta ordassimilering. Sömn stärker minnet genom en process av målinriktad reaktivering och under experimentet ombads deltagarna att lära sig en serie ord ihopparade med bilder och vart och ett av dessa par var associerat med ett specifikt ljud. Under REM-fasen lyssnade deltagarna på de relevanta ljuden och nästa dag kunde de lätt minnas paren som var förknippade med dessa ljud. 

Därför, om sömnfasen hjälper till att memorera information och minnen, är vakenperioden grundläggande för inlärningsfasen, även om en schweizisk forskning har visat att under de aktiva långsamma vågfaserna i hjärnan, medan man sover, tillåter memorering av nya ord. Efter att ha lyssnat på påhittade termer och deras tyska översättning medan de sov, kunde volontärerna känna igen om dessa motsvarade relevanta ord eller inte.

Kort sagt, hjärnan representerar ett stort mysterium, särskilt under sömnen, men ett fönster i vårt sinne förblir utan tvekan öppet när vi sover.

Advertisement