Är man mer intelligent om man har ett stort huvud?

av Titti Carlberg

16 Januari 2024

Är man mer intelligent om man har ett stort huvud?
Advertisement

Det händer, även på skämt, att man kan tro att människor med ett stort huvud är mer intelligenta än de med ett mindre huvud. Men har denna vanliga övertygelse någon grund? Många studier har försökt förstå om det faktiskt finns ett samband mellan storleken på huvudet och individens intelligens. Det är inte lätt att dra en slutsats eftersom faktorerna att ta hänsyn till är många och väldigt olika varandra.

Spelar storleken på hjärnan någon roll?

Spelar storleken på hjärnan någon roll?

Pexels

Forskning har visat att människor med större skallar än genomsnittet faktiskt har större hjärnor. Men betyder en stor hjärna att man är mer intelligent? Även om det fortfarande inte är lätt och tydligt hur man exakt definierar intelligens, verkar det som att storleken på hjärnan påverkar den på något sätt.

Studier har gjorts på syskonpar som har vuxit upp i samma miljö och resultaten visade att den med större huvud fick bättre resultat på IQ-testet.

I andra studier har det dock visat sig att vissa delar av DNA är relaterade till storleken på skallen och intelligenskvoten.

Advertisement

Hur räknar man ut sitt IQ?

Hur räknar man ut sitt IQ?

Pexels

Olika faktorer bidrar till att skapa en persons intelligenskvot. Med intelligens menar vi alla dessa kognitiva processer som tillåter oss att resonera, förstå och organisera begrepp för att reagera därefter. Det finns också olika typer av intelligens: språklig, logisk-matematisk, emotionell, interpersonell och många andra. Var och en av dem behandlar olika färdigheter och aspekter av individens liv: man kan säga att de är medfödda men olika yttre och miljömässiga faktorer kan modifiera dem och få en individ att bete sig annorlunda än en annan.

Forskare har lyckats skapa olika tester för att beräkna IQ, det finns olika metoder, var och en ger resultat som måste kontextualiseras med den grupp individen tillhör. Testerna inkluderar olika sorters frågor, kunskap till logik, poängen adderas sedan för att få en allmän uppfattning om individens intelligenskvot.

Beror det bara på storleken?

Beror det bara på storleken?

Pexels

Storleken är säkerligen inte den enda faktorn som avgör en persons intelligens, synapser, de där knutpunkterna som tillåter neuroner att kommunicera verkar ha en stor betydelse. Ju mer komplexa och sammanflätade de är, desto mer intelligent är man.

När det gäller den genetiska faktorn har forskare kommit fram till slutsatsen av att ärftlighet nödvändigtvis måste spela en roll för att lägga grunden för bildandet av en viss typ av hjärna, men denna kommer då till en stor del att påverkas av den yttre miljön där individen växer upp; utifrån de upplevelser och känslor som barnet upplever kommer dess intelligens följaktligen också att formas.

Det verkar som att intelligens är en blandning av olika faktorer, men mycket behöver fortfarande upptäckas om det.

Advertisement