Kina vill borra i jordskorpan för att nå manteln, men varför?

av Titti Carlberg

13 Januari 2024

Kina vill borra i jordskorpan för att nå manteln, men varför?
Advertisement

De senaste decennierna har varit en riktig rusning med rymdutforskning, med rymdsonder och mänskliga uppdrag med obeskrivlig potential. Ändå lever vi på ytan av en planet vars havsdjup eller djupet av jordskorpan vi inte känner till. Av denna anledning har det kinesiska fartyget Mengxiang påbörjat en resa som kan leda till att de tränger igenom jordskorpan tills de når manteln. Låt oss se hur de ska gå tillväga!

Advertisement

Mot jordens mantel, där ingen människa någonsin varit

Mot jordens mantel, där ingen människa någonsin varit

Freepik

Det pratas alltför lite om Jordens mantel, som är skymd av jordskorpan och av spekulationer om kärnan på vår planet. Ändå är manteln ett område som ensamt representerar över 80% av Jordens volym: vilket inte är direkt lite. Trots detta vet vi alltför lite om manteln: det är ju trots allt därifrån diamanter och magma, från vulkanutbrott, kommer från. Men utöver det vet vi inte mycket.

För att övervinna denna begränsning började det kinesika fartyget Mengxiangs uppdrag nyligen. Målet är att borra över 7 tusen meter genom havsbotten, med hjälp av banbrytande teknik och en otrolig dos av nyfikenhet. Att de har valt en havsbotten för uppdraget är inte av en slump, faktum är att det är just i havets djup som skorpan är som tunnast och det är där det finns en möjliglighet att de lyckas nå 7000 meter. Mycket, kan man säga, men inte tillräckligt.

Advertisement

Att utforska Jordens mantel: ett möjligt uppdrag?

Att utforska Jordens mantel: ett möjligt uppdrag?

discover_gz/X

Om det lyckas, helt eller delvis, kommer det kinesiska uppdraget att föra människan närmare än någonsin till att förstå Jordens mantel. Faktum är att informationen som samlas in gäller många olika områden, allt från plattektonik till vulkaniska processer, från den geologiska kolcykeln till bildandet av diamanter. För att inte tala om utsikterna för hur någon möjlig form av liv på dessa djup kan vara, och med vilka egenskaper. Vi vet ju redan att det finns levande organismer som lever utan syre i de så kallade hydrotermiska källor, men i manteln?

Vi kan uppenbarligen inte undgå att nämna sökandet efter nya fyndigheter av fossila bränslen, vilket ytterligare representerar ett lyft för Mengxiangs uppdrag. Och å andra sidan utgör själva farytget en extraordinär ankomstpunkt: kapabel att borra upp till 11000 meter, skulle det kunna möjliggöra ett uppdrag som tidigare var omöjligt.

Kinesiska utforskningar även på land

Kinesiska utforskningar även på land

Freepik

Men det är inte bara havet som är möjligt för att nå Jordens mantel, låt oss vara tydliga med det. Borrprojektet i Tarimbassängen i Kina påbörjades för ett par år sedan och är tänkt att nå ett djup på 10.000 meter. Det kanske inte är tillräckligt, men ändå ett resultat som aldrig uppnåtts genom mänsklig borrning. Detta projekt väcker dock miljöproblem: borrningarna i Tarimbassängen kan leda till föroreningar av underjordiska vattenresurser. För att inte tala om växthusgasutsläppet.

Mengxiangs uppdrag väcker för närvarande tvivel om dess faktiska genomförbarhet. Faktum är att frågorna om vår förmåga att nå Jordens mantel är välgrundade: det är ju faktiskt något som aldrig gjorts tidigare. Men som med allt annat måste det alltså finnas en första gång. Och denna gång kanske det är en lyckad.

Advertisement