På sociala medier finns det falska influencers skapade av AI och det är (nästan) omöjligt att se att de inte är verkliga

av Titti Carlberg

09 Januari 2024

På sociala medier finns det falska influencers skapade av AI och det är (nästan) omöjligt att se att de inte är verkliga
Advertisement

Spridningen av artificiell intelligens betyder inte bara att vi nu kan be Chat GPT om hjälp. Detta är i verkligheten en väldigt djupgående förändring i vårt samhälle som påverkar olika områden, framför allt de som är kopplade till image. Det är därför inte direkt förvånande att det idag också finns virtuella influencers skapade av artificiell intelligens: det finns många och de är här för att stanna. Både på gott och ont.

Vilka är det som är virtuella influencers?

Vilka är det som är virtuella influencers?

Lil Miquela/Instagram

En intressant kombination av tekniska framsteg och kreativitet, virtuella influencers skapas med hjälp av datorgrafik, 3D-animation och omfattande användning av artificiell intelligens. Det handlar om "karaktärer" som har profiler på sociala medier och många följare, ofta miljoner, som i fallet med Lil Maquela. Virtuella influencer berättar om sina dagliga liv, eller snarare publicerar inlägg på sociala medier som berättar om deras vardagsliv. Ibland kan de dessutom vara svåra att urskilja, som Aitana Lopez.

Fram till denna punkt har vi i viss mening berättat om den "virtuella" delen av virtuella influencers. Och "influencer"-delen?
Här, ur denna synvinkel, är virtuella influencer alltid aktiva på sociala nätverk och skryter med att de samabetar med välkända varumärken. Och det verkar nästan som att förmågan att anta vilken look eller personlighet som helst och att sponsra produkter eller tjänster gör dem mer engagerande än traditionella influencer. Frågan om deras artificiella natur dyker alltid upp, men det verkar dock som att de flesta webbanvändare nu har vant sig vid dem.

Advertisement

Känner sig traditionella influencers hotade av de virtuella?

Känner sig traditionella influencers hotade av de virtuella?

Aitana Lopez/Instagram

Det finns många problem kopplade till den stora spridningen av virtuella influencer, skapade av artificiell intelligens. Bland dessa finns frågan om empati och interaktion mellan människa och maskin. I praktiken, ju mer realistisk en virtuell influencer verkar, desto mer sannolikt är det att acceptansen avtar. Webbanvändarna kan uttrycka negativa känslor när de ställs inför virtuella avatarer som ser verkliga ut, vilket förklarar framgången för virtuella influencer som Lu Do Magalu.

Vi håller oss till ämnet interaktioner mellan webbanvändare och virtuella influencers en stund till, en viktig fråga rör relationen med traditionella influncers. Figurer som Aitana Lopez, extremt fotorealistisk, har ådragit sig uppmärkamhet från nyheter och miljonärskontrakt med modeföretag. Av denna anledning fruktar traditionella influencers ett hot från artificiell intelligens när det gäller intäkterna och äktheten på en marknad som verkar alltmer inaktuell.

Kontroverser och kritik av virtuella influencers: är artificiell intelligens framtiden?

Kontroverser och kritik av virtuella influencers: är artificiell intelligens framtiden?

Freepik

Debatten om äktheten, regleringen och den kulturella effekten av virtuella influencers är bara i sin början. Å ena sidan finns sociala mediers omedelbarhet, där allt som kräver uppmärksamhet längre än några sekunder är dömt att misslyckas. Där hittar virtuella influencer och artificiell intelligens en fruktbar grund att växa på.
Å andra sidan finns det frågor som kanske är mer komplexa, men som rör framtiden för vårt förhållande till teknik.

Den snabba utvecklingen av virtuella influencers är inget naturligt fenomen och med rätta väcker det viktiga frågor. För närvarande är sökandet efter en balans mellan innovation och transparens inte längre bara önskvärt, utan snarare grundläggande för att garantera en hållbar framtid för marknadsföring. Och ett liv även för virtuella influencers.

Advertisement