Fysikern som löste Einsteins ekvationer, Yvonne Choquet-Bruhat, fyller 100 år

av Titti Carlberg

07 Januari 2024

Fysikern som löste Einsteins ekvationer, Yvonne Choquet-Bruhat, fyller 100 år
Advertisement

Fysiker blir ofta ihågkomna endast för några extraordinära arbeten och bidrag, som dessa två exceptionella figurer: Einstein och Hawking. Men det finns fler, framstegen i vår kunskap beror också på andra personligheter, lika viktiga men kanske mindre kända. En av dessa är Yvonne Choquet-Bruhat, fysikern som löste Einsteins svåraste ekvationer och som nyligen har fyllt 100 år.

Från ockupationen av Frankrike till genombrottet i den allmänna relativitetsteorin

Från ockupationen av Frankrike till genombrottet i den allmänna relativitetsteorin

Renate Schmid/Wikimedia Commons - CC BY-SA 2.0 DE DEED

Den samtida fysikens historia, särskilt den under första hälften av 1900-talet, präglas av historiska händelser som inte alltid var så positiva. Einstein blev tvungen att fly till Amerika, Oppenheimer bidrog till atombomben och Heisenberg gjorde detsamma för Nazityskland. Historien bryter sig in i Yvonne Choquet-Bruhats liv, född i Frankrike 1923, på ungefär samma sätt under andra världskriget. Hennes far, en välkänd fysiker, deporterades till ett koncentrationsläger, vilket han aldrig lämnade.

Efter krigsslutet, närmare bestämt 1946, avslutade Choquet-Bruhat sin utbildning, uppenbarligen i fysik, hon publicerade sina första vetenskapliga artiklar redan 1948. Under dessa år blev hon väldigt intresserad av Einsteins allmänna relativitetsteori, vilken hon studerade under en lång tid. Och där hon kom att uppnå några oöverträffade resultat

Advertisement

Från allmän relativitet till supergravitation: bidraget från Yvonne Choquet-Bruhat

Från allmän relativitet till supergravitation: bidraget från Yvonne Choquet-Bruhat

ESA/Hubble & NASA

I den allmänna relativitetsteorin använder Yvonne Choquet-Bruhat en formulering av vågekvationerna för att demonstrera existensen av en rumtid som uppfyller Einsteins fältekvationer. I praktiken lyckades hon lösa den tyska fysikerns ekvationer med hjälp av begreppet rumtids-"snitt", en utgångspunkt för att överväga en specifik form av rymden. Genom att komma fram till en lösning på Einsteins ekvationer lyfte Yvonne Choquet-Bruhat också fram den allmänna relativitetsteorins icke-möjliga natur, en aspekt som kontrasterar med kvantfysiken. Samtidigt har den franska fysikern också bidragit till utvecklingen av supergravitation och därmed till samtida forskning om en teori om allt.

En ganska okänd karriär, Yvonne Choquet-Bruhats, men grundläggande

En ganska okänd karriär, Yvonne Choquet-Bruhats, men grundläggande

Orren Jack Turner/Wikimedia Commons - Public Domain / George Bergman/Wikimedia Commons - GFDL Version 1.2

Som vi nämnde i början består fysikens framsteg inte bara av välkända och, i viss mening, populära figurer. Personligheter som Yvonne Choquet-Bruhat kanske inte hade en karriär som blev välkänd för allmänheten, men alla dessa okända figurer representerar ett oumbärligt bidrag till samtida fysik. Vid 100 år fyllda är Yvonne Choqut-Bruhat en matematisk fysiker, känd i hela världen, om än bara för specialister. Den senare visar sin intelligens med att hantera väldigt viktiga tekniska frågor .

Sammanfattningsvis markerade Yvonne Choquet-Bruhat en era då de första stegen knappt hade påbörjats för att definiera den samtida fysikens två pelare: allmän relativitetsteori, å ena sidan och kvantfysik å andra sidan. Dessa resultat är kanske ganska okända, men det är omöjligt att inte erkänna dess roll i samtida forskning och med det i framtidens resutat.

Advertisement