Var verkligen neandertalarna en annan och underlägsen art mot Homo Sapiens? Vetenskapens nya åsikt

av Titti Carlberg

03 Januari 2024

Var verkligen neandertalarna en annan och underlägsen art mot Homo Sapiens? Vetenskapens nya åsikt
Advertisement

Neandertalare har alltid ansetts vara våra avlägsna kusiner, ansedda som "underlägsna" jämfört med våra direkta förfäder, Homo Sapiens. Men stämmer det verkligen? Vetenskapen har återigen öppnat en fönster för denna tro, som kanske är felaktig.

Advertisement

Neandertalarens rykte, oförskämd och begränsad

Neandertalarens rykte, oförskämd och begränsad

Martyman/Wikimedia commons - CC BY-SA 3.0

Åsikten om neandertalare är ganska utbredd och delad: dessa hominider har aldrig haft ett gott rykte och ungefär 40.000 år efter att de dog ut anses de fortfarande vara underlägsna jämfört med de första människorna, Homo Sapiens. Faktum är att neandertalarna var anatomiskt annorlunda än våra direkta förfäder, med tjockare och robustare kroppsbyggnader, böjda ryggar och med ett kommunikationssystem som mestadels baserades på grymtningar. De betedde sig dessutom på ett väldigt grovt sätt och deras intellektuella egenskaper var otroligt begränsade.

Den första upptäckten av deras existens inträffade för nästan 200 år sedan och efter det har denna åsikt om dem alltid levt vidare. Även om det har samlats in mycket information om denna art över tiden, finns det fortfarande många tvivel om den faktiska förmågan och rollen hos dessa forntida homonider, som förlorade den evolutionära kampen mot Homo Sapiens. 

Men majoriteten av dagens befolkning har 2% neandertal-DNA med en något högre andel i östasiatiska länder. Detta vittnar om korsningen mellan de 2 arterna, när de första människorna migrerade från Afrika till Eurasien och mötte neandertalarna. Men om den vanliga uppfattningen är att betrakta dem som två helt olika arter, har ett team forskare föreslagit en annan möjlighet.

Advertisement

Neandertalare visste hur man sakkunnigt använde eld: studien

Neandertalare visste hur man sakkunnigt använde eld: studien

PLOSE ONE

Diego E. Angelucci, Mariana Nabais och João Zilhão undersökte Gruta de Oliveira-platsen i Portugal, under 20 års tid. I slutet av arbetet publicerade de en studie där de presenterade sina resultat. 

Denna plats befolkades av neandertalare, som tillbringade en stor del av sin tid i grottorna i sällskap med många djur, inklusive björnar, lodjur, vargar och lejon under en period som sträckte sig från 71.000 till för 93.000 år sedan. Genom att samla in kvarlevor och bevis på deras passage beskrev forskarna i detalj sina resultat och de slutsatser de kommit fram till angående mångfalden hos neandertalare jämfört med Homo Sapiens.

Diego Angelucci, en arkeolog från Universitetet i Taranto, Italien, och huvudförfattare till studien, sa: "Mer än olika arter skulle jag kalla det för olika mänskliga former.".

Så om det är sant att neandertalarna var väldigt olik oss, betyder det inte att de var sämre, mindre utvecklade eller mer "ointelligenta" än Homo Sapiens. Dessa hominider, enligt bevis som författarna till studien hittad, använde sig i stor utsträckning av eld: brända ben vittnar om deras förmåga att använda eld på ett medvetet sätt, även för att tillaga olika sorters kött, inklusive häst, get och hjort, på en särskild plats vald för "matlagning".

Upptäckten av neandertalarna, som inträffade i en grotta år 1864, markerade en avgörande vändpunkt för vetenskapen, och fastställde existensen av andra människor utöver de som hade överlevt och utvecklats till våra dagar. William King, en geolog av anglo-irländskt ursprung, föreslog att deras utseende kunde etablera en separat kategori av hominider.

Debatten om neandertalare fortsätter: var de i nivå med de första människorna?

Debatten om neandertalare fortsätter: var de i nivå med de första människorna?

Wolfgang Sauber/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Men allt eftersom tiden gick och ny insamlad information om våra avlägsna kusiner, slutade vetenskapen med att gradvis omvärdera deras bild och övervägande. Även om tanken att neandertalare var grova och ointelligenta fortfarande är rotad och vanlig, har det upptäckts att de inte bara kunde använda eld på ett medvetet sätt och tillverka stenverktyg, utan också att de brukade begrava kropparna av sina avlidna familjemedlemmar och de kunde även göra rudimentära smycken. 

Detta innebär att deras användningsområden inte var så olika dagens kulturella vanor, och att de inte bör anses som en underskattad art. Agelucci förklarade att

"det finns en allmän konsensus bland arkeologer om det faktum att neandertalare visste hur man använder eld. Men det är en sak att använda eld som utlösts av naturliga orsaker, som ett blixtnedslag och en annan att tända den själv, mata den med ved och använda den till matlagning, värme och för att skydda sig.". 

Det är inte känt hur de tände elden, men enligt Angelucci kan metoden ha varit liknande den som användes i andra regioner under yngre stenåldern.

Eftersom neandertalare upprepande gånger kom i kontakt med det som anses vara de första människorna, vilket gav upphov till hybridkorsning, ifrågasätts teorin ännu mer att vi tillhöt två arter av olika kategorier. Debatten är fortfarande öppen, men beaktandet i att dessa avlägsna kusiner förtjänar att betraktas mer som jämställda syskon till oss måste nu börja tas på allvar. Eller vad tycker du?

Advertisement