Varför finns det marina fossiler på Mount Everest: den vetenskapliga förklaringen

av Titti Carlberg

25 December 2023

Varför finns det marina fossiler på Mount Everest: den vetenskapliga förklaringen
Advertisement

Mount Everest har den högsta toppen på vår planet, med sina 8848,86 meter över havet. Ändå har det hittats marina fossiler som går tillbaka över 450 miljoner år på toppen. Hur kan det vara möjligt? Låt oss se vad som ligger bakom denna paradox, och varför det har hittats marina fossiler på toppen av ett berg.

Advertisement

Vad är egentligen en fossil?

Vad är egentligen en fossil?

Pexels

För att till fullo förstå mysteriet med de marina fossilerna på Mount Everest topp är det viktigt att förstå vad vi menar med fossiler. Faktum är att fossiler inte bara rör dinosaurier, som vi kan förledas att tro, utan ett stort spektrum av rester eller spår av organismer som levde på vår planet under tidigare epoker. Så vi kan ha ett fossil från en T-rex, men också av andra varelser: ben och tänder, skal och exkrementer, blad och stammar, sporer och pollen.

Ett fossil representerar därför alla påtagliga bevis på tidigare liv, men alla fossiler är inte resultatet av samma process. En mammut bevarad i permafrost är ett fossil, men den skiljer sig från ett fotavtryck av en hominid från för flera miljoner år sedan. En insekt fångad i en bärnsten är inte samma sak som en dinosauriefossil.

Advertisement

Hur blir det en fossil?

Hur blir det en fossil?

Pexels

I fallet med fossiler på Mount Everest handlar det om hela fossiler och negativa fossiler, det vill säga uppbyggda till en del av ett "fotspår" som den levande organismen har lämnat. Men hur blir det en fossil? Det måste först klargöras att detta är en utomordentligt selektiv process som förekommer väldigt sällan i naturen. I praktiken har mindre än 1% av alla arter som har levt på vår planet blivit fossiler.

För att uppnå fossilisering av en organism måste det finnas en sorts balans mellan bevarandet och nedbrytningen. Biologiska, kemiska och fysikaliska ämnen försöker ta isär mjukvävnad, medan delar som skal och ben tenderar att slitas sönder. För att det ska bli en fossil måste därför en organism avlägsnas från verkan av dessa medel. De största utmaningarna uppstår på land, där erosionen är större, medan havsmiljön är mer gynnsam. Faktum är att resterna sjunker till botten av havet och begravs nästan omedelbart under lager av sediment, som skyddar dem från nedbrytning.

Vid denna tidpunkt börjar olika kemisk-fysikaliska processer, kända som diagenetiska processer som till och med kan pågå i flera miljoner år. Kompaktering, upplösning och omkristallisering gör att organiska rester och det omgivande sedimentet kan omvandlas till fossiler och sedimentära bergarter. I praktiken är fossilerna vi ser stenar, men speciella, skapade under speciella förhållande.

 

Varför finns det marina fossiler på Mount Everest?

Varför finns det marina fossiler på Mount Everest?

tian yake/Flickr - CC BY-NC-ND 2.0 DEED

För att förstå varför det finns marina fossiler på Mount Everest måste vi komma håg att den marina miljön erbjuder gynnsammare förutsättningar för fossilisering. På toppen av världens högsta berg har fossiler av marina varelser som går tillbaka över 450 miljoner år till den ordoviciska perioden hittats. Vi pratar om trilobiter, brachiopoder, ostracods och crinoider inbäddade i den sedimentära bergarten som kallas Qomolangma Climbstone. Så fossiler bildas lättare i havet, så varför finns de på Mount Everest?

Tvärtemot vad vissa tror är detta inte på grund av en universell översvämning eller ett liknande fenomen, tvärtom. Att det finns marina fossiler på Mount Everest är en beskrivande vittnesbörd om plattektonik. Himalayakedjan bildades i själva verket på grund av kollisionen mellan de indiska och eurasiska plattorna, en process som startade för ett tiotal miljoner år sedan. På grund av denna process utsattes den kontinentala skorpan för tryckkrafter och tjocknade. Den resulterande höjningen skapade inte bara Himalaya och Tibet, utan förde också gamla fossiler till mer än 8.000 meter över havet. Ett riktigt fossilakvarium, på världens tak.

Advertisement