De fossiler som upptäckts i Spanien tillhör en av de största dinosaurierna i världen: forsningen

av Titti Carlberg

28 December 2023

De fossiler som upptäckts i Spanien tillhör en av de största dinosaurierna i världen: forsningen
Advertisement

För över 120 miljoner år sedan, i det som idag är Spanien, strövade en av de största dinosaurier som någonsin upptäckts av människan. Fossiler av denna titanosaurus, Garumbatitan morellensis, har upptäckts på en fossilplats i San Antonio de la Vespa. I den här artikeln kommer vi att se vem denna enorma dinosaurie var och vad dess roll var i kritas ekosystem. 

Advertisement

Jordens tyngsta dinosaurier: Titanosaurus

Jordens tyngsta dinosaurier: Titanosaurus

Eva K./Wikimedia Commons - GFDL Version 1.2 / Rodney/Wikimedia Commons - CC BY 2.0 DEED

Titanosaurier var dinosaurier med en lång hals och en massiv svans som levde under kritaperioden, för mellan 163 och 66 miljoner år sedan. Liksom de mest kända sauropoderna, Brontosaurus och Brachiosaurus, var titanosaurier också fyrbenta växtätare som hade en nyckelroll i ekosystemet. Faktum är att dessa enorma djur bidrog till att hålla växtligheten i balans med sin stora kropp och mängden mat som de konsumerade.

Titanosauriegruppen inkluderade några av de största dinosaurier som någonsin upptäckts av människan, såsom Argentinosaurus. Denna sauropod var upp till 35 meter lång och vägde tiotals ton, det var ett av de största landlevande djur någonsin, kanske också det mest imponerande på sin tid. Men titanosurierna inkluderade även mindre arter, som Saltasaurus och medelstora, som exemplaret vars fossil har upptäckts i Spanien.

Advertisement

Ett fossil av en titanosaurus upptäckt i Spanien: Garumbatitan morellensis

Ett fossil av en titanosaurus upptäckt i Spanien: Garumbatitan morellensis

ABelov2014/Wikimedia Commons - CC BY 3.0 DEED

Och en överraskning kommer faktiskt från det geografiska området. Fram till nu har majoritetn av titanosauriefossil alltid upptäckts på södra halvklotet och, mer exakt, på den amerikanska kontinenten. Saltasaurus och Argentinosaurus har båda hittats i Argentina. Men nu har forskare upptäckt fossiler av Garumbatitan morellensis i Spanien.

Ett team från universitet i Lissabon studerade fossilerna av denna titanosaurus, vilket bekräftade många paleontologers förhoppningar. Garumbatitan morellensis är idag en av de mest imponerande dinosaurier som någonsin hittats i Europa. Fossilerna som upptäcktes mellan år 2005 och 2008, inkluderar rester av minst 4 djur, de består av kotor som är över en meter breda och ett två meter långt höftben. Ett titaniskt odjur.

Sumpiga områden och frodiga skogar: livsmiljön för Garumbatitan morellensis

Sumpiga områden och frodiga skogar: livsmiljön för Garumbatitan morellensis

Mocho et al./Research Gate

Som dinosaurier från Krita, mötte även titanosaurer sitt slut tillsammans med alla andra icke-fågeldinosaurer. Nedslaget av asteroiden Chicxulub, som träffade Jorden för 66 miljoner år sedan, besparade bara fåglar, de enda dinosaurier som lever idag.

När det gäller titanosaurien Garumbatitan morellensis, levde den, enligt rekonstruktioner, i ett område som kännetecknas av stora sumpiga områden och frodig vegetation. Upptäckten av denna dinosaurie är av enorm betydelse för Morella-platsen, nu känd som en av de viktigaste platserna för studier av mesozoiken i Europa. Det har dessutom hittats rester av Morelladon beltrani, en mindre titanosaurie, och av Aragosaurus ischiaticus, en sauropod som liknar Diplodocus.

Sammanfattningsvis har upptäckten av Garumbatitan morellensis öppnat ett fönster mot dinosauriernas fascinerande liv i Europa flera miljoner år efter att de dog ut. Nu är hoppet att många fler fossiler kommer att upptäckas för att rekonstruera en avgörande period för utvecklingen av djur på Jorden, och för vår egen historia.

Advertisement