De som gillar att kliva upp tidigt på morgonen har gener som ärvts från neandertalare, enligt en studie

av Titti Carlberg

18 December 2023

De som gillar att kliva upp tidigt på morgonen har gener som ärvts från neandertalare, enligt en studie
Advertisement

Om du är en morgonmänniska kan du enligt en studie ha ärvt några genetiska varianter från Homo neanderthalensis. Här är vad forskare har upptäckt.

Advertisement

Vilka var neandertalarna?

Vilka var neandertalarna?

Freepik

Neandertalmänniskan är en utdöd människoart, nära besläktad med dagens människa (Homo sapiens) som levde i Europa och delar av Asien för mellan cirka 400.000 och 40.000 år sedan. Även om det inte är möjligt att ge en specifik beskrivning av en enskild individ, kommer vissa allmänna egenskaper fram från arkeologiska och antropologiska upptäckter. Neandertalarna var vana vid en glacial miljö, med korta robusta kroppar som var lämpade att behålla värmen. De hade låga pannor, förstorade skallar och framträdande ögonbrynsben. Näsborrarna var breda för att underlätta inandningen av kall, torr luft. De använde stenverktyg, ben och redskap av trä, och arkeologiska bevis tyder också på en rudimentär form av symbolik och begravning.

Trots de fysiska skillnaderna hade neandertalarna avancerade kognitiva förmågor och interagerade med sin omgivning på komplexa sätt. De lämnade ett genetiskt arv till dagens Homo sapiens, vilket indikerar interaktioner och en korsning mellan de två arterna. Förståelsen av neandertalarna fortsätter att utvecklas genom nya upptäckter och insikter inom arkeologisk och genetisk forskning, och en av dessa har upptäckt något nytt: vissa människors vana att vakna, av sig själv, tidigt på morgonen kan vara ett genetiskt arv från dessa forntida invånare på vår planet.

Advertisement

Mötet mellan neandertalarna och Homo sapiens

Mötet mellan neandertalarna och Homo sapiens

Oxford Academy

Var och en av oss har en helt individuell sömn-vakencykel och en dygnsrytm som skiljer sig från andras. Dessa påverkas av flera faktorer, allt från sociala och arbetsrelaterade till mer strikt genetiska. Forskningen i fråga har fokuserat på det senare, vilket tyder på en korrelation med neandertalare. De sistnämnda, som bodde på höga höjder i Eurasien, kunde ha utvecklat ett bättre svar på säsongsmässiga förändringar i ljuset än de senare, Homo sapiens, som bodde i afrikanska områden nära ekvatorn. När de första Homo sapiens började resan norrut etablerades den första kontakten och den därav första korsningen med neandertalare, enligt författarna till studien, skulle de första dagens människor på så sätt ha fått, på genetisk nivå, förmågan att anpassa sig till förändringar i dagsljus. Studien tyder på att detta arv, som bevarats fram till idag, fortfarande kan ha en inverkan på vilken typ av människa vi är: kvällspigg eller morgonpigg.

Tony Capra, docent i epidemiologi och biostatistik på Bakar Computational Health Sciences Institute på University of California, San Fransisco, och medförfattare till studien sa:

"På högre breddgrader är det användbart att ha en biologisk klocka som är mer kapabel att förutse och modifiera för att anpassa sig till ändrade säsongsbetonade ljusnivåer. Att ha en 'snabbare' klocka underlättar denna förmåga och gör individer mer benägna att stiga upp tidigt på morgonen. Vi vet från andra arter som lever på breda bredgradder att deras dygnsklockor ofta skiftar och anpassar sig efter skillnader från ljust till mörkt.".

Morgonmänniskor har gener som ärvts av neandertalare

Morgonmänniskor har gener som ärvts av neandertalare

Neanderthal-Museum, Mettmann/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0 DEED

Studien undersökte DNA från tre olika genom: dagens, neandertalarens och det desinoviska, tillhörande en annan typ av utdöd människa, nära besläktad med neandertalaren. Genom att jämföra de gener som reglerar sömn-vakencykeln i dagens DNA, har forskarna identifierat många skillnader i hur cirkadiska gener är kopplade till den interna biologiska klockan och dess funktionalitet. För att förstå vem bland dagens människor som har genetiska varianter av neanderthal, konsulterade författarna den medicinska databasen UK Biobank, som innehåller genetiskt, medicinskt och självrapporterad informatiion om hundratusentals individer.

Capra sa att "detta gjorde det möjligt för oss att testa om fragment av neandertal-DNA som finns i dagens populationer är vanligare hos morgonmänniskor. Vi fann att neandertal-DNA som finns hos dagens människor på grund av en korsning har en betydande... effekt. I synnerhet är det associerat med kronotypen som ständigt ökar benägenheten att vara en morgonmänniska.".

Fieandertalgenomet sekvenserades första gången 2010, och från det ögonblicket började den vetenskapliga studien om genetiska skillnader med dagens människor.

I slutändan, om du är en person som gillar att att vakna tidigt på morgonen, kan det bero på ett arv från neandertalaren. Skulle du någonsin ha kunnat föreställa dig det?

Advertisement