En 70-årig kvinna födde ett tvillingpar med provrörsbefruktning: hon är bland de äldsta spädbarnsmammor i världen

av Titti Carlberg

03 December 2023

En 70-årig kvinna födde ett tvillingpar med provrörsbefruktning: hon är bland de äldsta spädbarnsmammor i världen
Advertisement

Med utvecklingen inom medicin och assisterad befruktningsteknik i modern tid är det möjligt för kvinnor att bli mammor även efter klimakteriet. Faktum är att en 70-årig kvinna i Afrika födde ett par tvillingar. Låt oss se hennes historia.

Advertisement

Provrörsbefruktning, en möjlig lösning på infertilitet

Provrörsbefruktning, en möjlig lösning på infertilitet

Freepik

Att bli mamma sent i livet anses fortfarande av många vara något som "går mot naturen", eftersom biologin i sig fastställer när den fertila perioden i en kvinnas liv ska vara över, det vill säga när hon inte längre kan fortplanta sig. Många kritiserar dessa typer av val, stämplar dem som själviska, och hävdar att barn behöver unga och energiska föräldrar för att klara uppväxten.
Liknande domar regnade över kvinnan med afrikanskt ursprung som valde att övervinna de gränser som ställs av åldern och bli mamma vid 70.

Problem relaterade till infertilitet på grund av olika orsaker och tidsbrist kan övervinnas idag tack vare procedurer som provrörsbefruktning. Det är en assisterad befruktningsteknik där befruktningen sker i laboratoriet. Denna process tillåter bildandet av embryon som sedan implanteras i kvinnans livmoder för att påbörja en graviditet. 

IVF är ett alternativ för par som har svårt eller inte kan bli gravida, och detta var det personliga valet för Safina Namukwaya, en ugandisk kvinna som efter befruktningen födde ett tvillingpar, en pojke och en flicka. Barnens födelse gjorde hene till en av de äldsta kvinnor i världen som genomgått en förlossning, vilket skedde genom kejsarsnitt på Women's Hospital International and Fertility Center i Kampala, Ugandas huvudstad i östra Afrika.

Advertisement

Den 70-åriga kvinnan som födde tvillingar i Uganda: detaljerna

Den 70-åriga kvinnan som födde tvillingar i Uganda: detaljerna

Generated with AI

Safina, intervjuad av lokala medier, sa att hon betraktade sitt moderskap som "ett mirakel". Den lyckliga händelsen tillkännagavs på sjukhusets Facebooksida, som berättade om tvillingarnas födelse genom ett inlägg: "Vilket ögonblick: hon födde tvillingar vid 70-års ålder", och visar två foton på kvinnan som precis blivit mamma. "Vi har uppnått en extraordinär prestation: att räcka över ett par tvillingar till Afrikas äldsta nyblivna mamma!".

Namukwaya berättade om hur hennes graviditet utvecklades och om omständigheterna som ledde till detta val. Graviditeten var särskilt svår, eftersom hennes man lämnade henne när de upptäckte att det var två barn på väg. 

"Män gillar inte att få höra att man väntar fler än ett barn. Efter att jag blev inlagd visade sig min man inte mer."

Valet att ta till provrörsbefruktning berodde på ett personligt problem, kopplat till att känna sig förlöjligad över att inte ha några barn. Safina förklarade att hon under en lång tid tog hand om andras barn och såg dem växa upp.

"Jag undrade vem som ska ta hand om mig när jag blir gammal" sa hon.

 

Den 70-åriga kvinnans barn föddes för tidigt

Den 70-åriga kvinnans barn föddes för tidigt

Womens Hospital International Fertility center/Facebook

Den medicinska personalen på centret som hjälpte henne att föda tvillingarna gratulerade henne och ansåg att händelsen var "en verkligt historisk bedrift. Ja, hon födde ett tvillingpar, en pojke och en flicka. Vi hedrar denna modiga mamma och förutser att hennes tvillingar får en sund uppväxt, vi bjuder in er att fira tillsammans med oss. Den här händelsen handlar inte bara om medicinsk framgång, utan också om styrkan och motståndskraften hos den mänskliga anden."

Edward Tamale Sali, ferilitetsspecialist på WHI&FC, sa att Safina inte använde ett fruset ägg i fertil ålder, utan använde ett donerat ägg, som befruktades av hennes man under IVF. 

Tvillingarna tillbringade en tid i kuvös, efter att ha fötts för tidigt i 31:a veckan. För närvarande är deras värden stabila.

Trots att kvinnan har passerat sin fertila ålder som hade kunnat göra henne till mamma på ett naturligt sätt för ett tjugotal år sedan, övergav hon aldrig sin dröm och tack vare medicinska framsteg kunde hon uppfylla sin önskan om moderskap: inte en gång, utan två, med ett tvillingpar som är redo att ta emot all hennes kärlek.

Vad tycker du om hennes val?

Advertisement