Vår sol är inte så stor som vi tror: en ny studie avslöjar ess verkliga storlek

av Titti Carlberg

21 November 2023

Vår sol är inte så stor som vi tror: en ny studie avslöjar ess verkliga storlek
Advertisement

Vi har alltid vetat att dimensionerna på solen, vår moderstjärna, är väldigt stora. Men en ny studie visar tvivel på dess tidigare uppskattade storlek: den kan vara mindre än vi trodde.

Advertisement

Är vår sol verkligen en så stor stjärna?

Är vår sol verkligen en så stor stjärna?

Även om solen är medelstor, om inte liten, dess storlek, jämfört med andra stjärnor i universum, är fortfarande gigantisk jämfört med planeterna i vårt solsystem. Dess diameter är cirka 1,4 miljoner kilometer, så pass att den kan omfatta mer än en miljon Jordar. Grafiska representationer visar den för oss som en rund sfär, men i verkligheten är det inte alls en perfekt cirkel: faktum är att solen är något tillplattad vid polerna på grund av dess rotation. 
Dess massa representarar ungefär 99,86% av hela solsystemets massa och styrkan på dess gravitation är sådan att den håller åtta planeter och fem nanoplaneter, såväl som myriader av asteroider, kometer och meteroider i omloppsbanan runt den.

När det gäller solstrålarna är den uppskattade medellängden cirka 696.340 kilometer, de sträcker sig från solens centrum till dess yttre yta. Solstrålarnas dimensioner är grundläggande för att studera vår stjärnas egenskaper och beteende eftersom hela solsystemet är beroende av det.

Två astronomer har dock lyckats visa att solradien inte är så stor som vi trodde, vilket korrigerade tidigare uppskattningar i detta avseende.

Advertisement

Den verkliga storleken på solens strålar mätt med P-vågor

Den verkliga storleken på solens strålar mätt med P-vågor

Freepik

Studien utförd av astrofysikerna Masao Takata och Douglas Gough från University of Tokyo, Japan och University of Cambridge, England, fann att solen är mindre än vi trodde: dess strålar är några hundradelars procent tunnare jämfört med tidigare bevis. En skillnad som kan tyckas minimal, men som i kosmos inte är någon liten sak alls. Framför allt kan det förändra inställningen till att studera vår stjärna och hur den tillåter våra planeter att vara värd för livsformer.

Forskningen som väntar på peer review baseras på ljudvågor som produceras och lagras i solens hjärta, kallat "p-mode". Dessa vågor återges från solkärnan och beskriver dess förändringar i tryck och oscillation, vilket tillåter, enligt de två astrofysikerna, en mer dynamisk observation än andra ljudvågor. Det är som om solens "buk" ständigt träffas av oändliga mikroskopiska sandkorn, vilket producerar en "svärm" av oscillerande ljudvågor som forskare kan mäta från jorden.

P-vågorna orsakar därför knuffar och dragningar, men det finns också g-lägen, det vill säga krusningar som rör sig från toppen till botten på grund av tyngdkraften och som blir f-lägen när de kommer närmare stjärnans yta, och sedan reflekteras inåt för att återigen färdas genom den heta plasman och ytterligare en punkt studsar av ytan. Genom att observera deras beteende är det därför möjligt att förstå solstrukturen och hur den fungerar.

Vår sol är inte så stor som vi trodde: vad händer nu?

Men enligt vissa experter är f-lägen inte så tillförlitliga eftersom de inte når kanten av solfotosfären. Snarare hävdar Gough och Takata att de dämpar vad de kallar en "spökyta". P-lägena, å andra sidan sträcker sig mycket längre och är mindre känsliga för turbulens och magnetfälten som finns i solens övre gränstillstånd. Så genom att inte observera strålen baserad på synligt ljus eller använda termiska beräkningar, men på seismiska mätningar har de två astronomerna hävdat att p-lägen är betydligt mer funktionella. Douglas Gough säger att "seismologiska slutsatser säger saker som relaterar till kärnreaktioner, till sammansättningen av kemi och solens grundstruktur."

Genom att använda detta system och uteslutande använda frekvenserna för p-lägen drog de slutsatsen att solradien är något mindre än den tidigare fastställda mätningen. Även om avvikelsen uppenbarligen är irrelevant, ändrar denna, som nämnts, sättet som solen observeras och studeras på, vilket leder till omkalibrering av olika metoder och omvärdering av solens hela sammansättning

Experter utanför forskningen verkar vara överens om behovet att återupprätta de interna element som utgör strukturen hos vår stjärna.

Allt som återstår är att vänta på ytterligare utredning för att verkligen veta vad den lysande sfären som världsbandet kretsar runt döljer.

Advertisement