Saturnus, vi har fortfarande några månader på oss att observera dess magnifika ringar som är avsedda att försvinna

av Titti Carlberg

08 November 2023

Saturnus, vi har fortfarande några månader på oss att observera dess magnifika ringar som är avsedda att försvinna
Advertisement

Det mest kända särdraget hos Saturnus gäller dess suggestiva ringar, observerade för första gången av Galileo Galilei 1610. Det verkar dock som att vi måste säga "farväl" till denna fantastiska syn: här är varför. 

Saturnus och dess ringar

Saturnus och dess ringar

NASA/JPL - JPL Photojournal/Wikimedia commons - Public domain

Saturnus är den näst största planeten i vårt solsystem, efter Jupiter och den sjätte längst bort från solen. Den består huvudsakligen av helium och väte och har en diameter som är 9,5 gånger större än jorden. Dess nanm kommer från den romerska guden för rikedom och jordbruk, som i mytologin ansågs vara Jupiters far. 

Det speciella med denna planet ligger just i ringarna som omger den, och det är den enda i vårt solsystem som kan skryta med det. De består mestadels av ispartiklar, som kan vara lika små som fläckar eller lika stora som en byggnad, med en låg andel damm och stenskräp. Dessa okvantifierbara partiklar kan nå en diameter på över 280.000 km, men är väldigt tunna, en tjocklek på cirka 10 meter.
Ringarna är indelade i sektioner, uppdelade i A, B, C, D, E, F och G, som har olika ljusstyrka och transparens. De mest synliga och relevanta är de tre första, även om det mellan A och B finns ett gap som sträcker sig över 4.800 km.

Orbitala resonanser, det vill säga gravitationsinteraktionerna mellan Saturnus 146 månar, påverkar ringarnas inre strukturer: "herdemånar" är till exempel placerade nära ringarnas kanter och ser till att de bibehåller sin position. Deras exakta ursprung är inte känt, men man tror att de kan vara resterna av en komet eller en måne som förstörts av planeternas enorma gravitationskrft, eller rester av materialet från vilket Saturnus föddes. Det uppskattas att deras ålder kan vara omkring 400 miljoner år, jämfört med planetens 4,5 miljarder år.

Det är möjligt att observera ringarna från jorden med ett kraftfullt teleskop eller en kikare, som visar olika riktningar beroende på lutningen av Saturnus axel i dess omloppsbana runt solen, vilket tar 29 år och 6 månader. Det verkar dock som att denna möjlighet är avsedd att snart försvinna.

Advertisement

Saturnus ringar, här är vad som kommer att hända

Saturnus ringar, här är vad som kommer att hända

Science.nasa.gov

Om Saturnus magnifika ringar praktiskt taget är inom räckhåll för oss alla, vilket gör dem lätta att observera, kommer detta privilegium ta slut 2025. Ringarna kommer att försvinna ur vår syn, åtminstone tillfälligt. Detta kommer att bero på att lutningen av gasjätten, nära vår planet, kommer att döllja dess speciella egenskaper. Detta inträffar ungefär vart femtonde år, när Saturnus ligger i sidled mot jorden, vilket ger oss intrycket att de sju ringarna inte finns.

Förra gången detta hände var i september 2009, då det kallades Saturnus dagjämning. Europeiska rymdorganisationen har förutspått att det kommer att inträffa igen den 26 maj 2025. När lutningen anpassas igen kommer astronomerna kunna se planetens sydpol på nytt.

Men detta är inte allt: redan 2018 deklarerade NASA att ringarnas öde är förutbestämt att försvinna för gott.

Är Saturnus ringar förutbestämda att försvinna för alltid?

Är Saturnus ringar förutbestämda att försvinna för alltid?

NASA / JPL / Space Science Institute - http://www.ciclops.org/view/5155/Saturn-Four-Years-On/Wikimedia commons - Public domain

Det stämmer: gravitattionen drar materialet i ringarna mot ytan och dömer dem att försvinna. Den här händelsen kommer dock att inträffa under de kommande trehundra miljoner åren, enligt uppskattningar från NASA, som säger: "Saturnus tappar sina ringar i det värsta scenariot."

James O'Donoghue, en förre detta forskare från NASA, säger: "Vi försöker fortfarande förstå exakt hur snabbt de eroderar. För närvarande tyder forskning på att ringarna bara kommer vara en del av Saturnus i ytterligare några hundratals miljoner år. Det kan tyckas som länge, men i universums historia är detta ett relativt snabbt försvinnande. Vi har tur som är närvarande i den tid då ringarna finns."

Bortsett från det tillfälliga försvinnandet som vi kommer att uppleva, kommer det därför bara vara en flyktig händelse: vi kommer återigen kunna beundra Saturnus ringar vid maximal synlighet år 2032

Cassini-Huygens uppdraget, forskningsprojektet av NASA, ASI och ESA, som landade på planeten från 2004 till 2017, har gett oss värdefull information om Saturnus.

För att dra fördel av skönheten i dess ringar är det därför tillrådligt att inte slösa någon tid: om du har ett tillräckligt kraftfullt teleskop eller en kikare, är det nu dags att nå dem med blicken.

Advertisement