Stenfragment från Mars på jorden, men det finns en sak som forskare inte kan förklara

av Titti Carlberg

10 November 2023

Stenfragment från Mars på jorden, men det finns en sak som forskare inte kan förklara
Advertisement

Även om vi ännu inte har lyckats landa på Mars, samlar astronomer på allt mer information om den röda planeten. En del av informationen samlades in tack vare stenfragment som fallit ner på vår jord. Låt oss ta reda på mer.

Advertisement

Meteoriter från Mars, den röda planeten

Meteoriter från Mars, den röda planeten

NASA/JPL/Wikimedia commons - Public domain

Om vi inte flyger till Mars, kommer Mars till oss. Som bekant är det den fjärde planeten jämfört med solen i vårt solsystem, allmänt kallad "den röda planeten" på grund av dess färg. Ytan, som är mellan tre och fyra miljarder år gammal, är övervägande stenig och torr, sammansatt av vidsträckta slätter, kanjoner, vulkaner, berg och öken som liknar våra. Dess atmosfär ar väldigt tunn och består huvudsakligen av koldioxid, men halten är avgjort lägre än jordens.

Genom att rapportera om flera likheter med jorden har forskare varit intresserade av denna planet för att studera möjliga förhållanden som är lämpliga för liv, men de extremt låga temperaturerna och det tunna atmosfärstrycket gör den inte lämplig för de livsformer vi är vana vid. Astronomer ger dock inte upp tanken på att föra människan till Mars, som under tiden verkar ha bestämt sig för att föregå oss.

Efter att ha kastats ut av våldsamma stötar, landade bitar av stenar från Mars på vår jord, korsade solsystemet och hamnade på jorden.

Advertisement

Stenbitar från Mars på jorden: de är yngre än deras planet

Stenbitar från Mars på jorden: de är yngre än deras planet

Science Direct

Prover av det kraschade skräpet samlades in och analyserades av ett tem amerikanska och engelska forskare. Studien visade dock något överraskande: stenbitarna från Mars är mycket yngre än den röda planetens faktiska ålder. Med hjälp av olika dateringstekniker drog forskarna olika slutsatser, utan att kunna identifiera provernas verkliga ålder. Efter att ha lyckats lösa problemet blev de förvånade över att finna bekräftelse på att dessa stenar är mycket yngre än planetens beräknade ursprung: de är faktiskt "bara" några hundra miljoner år gamla.

Detta är värdefull information, som skulle kunna tyda på att kvantitera den tid dessa meteoriter spenderar på att anlända till jorden och dess geologiska processer som involverar Mars.

Ben Cohen från University of Glasgow, Skottland, författare till forskningen och vulkanolog, säger: Vi vet från vissa kemiska egenskaper att dessa meteoriter definitivt kommer från Mars. De kastades ut från den röda planeten av massiva nedslagshändelser och bildade stora kratrar. Men det finns tiotusentals nedslagskratrar på Mars, så vi vet inte exakt varifrån meteoriterna kommer. En av de bästa ledtrådarna för att bestämma ursprungskratern är provernas ålder.".

Forskare har lyckats fastställa den unga åldern för meteoriter från Mars genom att placera dem inuti en kärnreaktor: med stor sannolikhet kommer de från vulkaniska aktiviviteter på den röda planeten, kanske från Olympus Mons, som representerar den största vulkanen i hela vårt solsystem. Ben Cohen arbetade hårt tillsammans med teamet från Natural History Museum, University of Edinburgh och några amerikanska forskare för att fastställa den exakta åldern på stenbitarna från Mars.

Så här fastställde forskarna åldern på meteoriterna från Mars

Så här fastställde forskarna åldern på meteoriterna från Mars

Jon Taylor/Wikimedia - CC BY-SA 2.0

Metoden som används är "argon-argon", som kan mäta sönderfallshastigheten för kalium-40 isotopen till argon-40. Trots närvaron av två extra källor till argon, den tredje vanligaste ädelgasen i jordens atmosfär, jämfört med våra stenar, har denna teknik visat sig vara framgångsrik tack vare användningen av avancerad teknik. De sju fragmeneten som sattes in i kärnreaktorn avslöjade den exakta koncentrationen av argon, exklusive den som absorberades under rymdfärden, vilket subtraherade föroreningen i både Mars- och Jordatmosfären.

"När det väl var gjort visade sig argon-argonåldrarna vara unga och perfekt lämpade för andra metoder, som uranbly."

Detta bidrog till det som kallas åldersparadoxen för shergottiterna, som representerar majoriteten av marsmeteoriterna, som bildades av hettan från vulkanutbrottet. Skillnaden med planetens ålder är faktiskt imponerande och fortsätter att väcka forskarnas förvirring: enligt Cohen skulle det upprepade bombardemanget av Mars ha skapat ett lager av spröd sten, kallad regolit. Efter vulkanutbrottet skulle den ha fallit sönder och avslöjat kallare stenar.

Detta innebär att det kommer bli allt svårare att se forntida fragment komma till vår jord, eftersom de totala proverna som samlats in under åren är cirka 360, varav 300 består av shergotit.

I vilket fall som helst är varje data som samlas in ytterligare ett steg mot att förstå vårt solsystem och denna röda värld som väntar på vår ankomst.

Advertisement