Vad är sant om den Heliga Graal? En resa mellan myt, legend och sanning

av Titti Carlberg

01 November 2023

Vad är sant om den Heliga Graal? En resa mellan myt, legend och sanning
Advertisement

Efter två tusen år av historia och legender, forskning och teorier kan myten om Heliga Graal fortfarande fascinera och intrigera. Men vad är sant i berättelsen om den Heliga Graal och var finns den idag, om den överhuvudtaget existerar?
Låt oss upptäcka det tillsammans.

Advertisement

Heliga Graal är inte det vi trodde

Heliga Graal är inte det vi trodde

Wikimedia Commons - Public Domain

När man tänker på Heliga Graal föreställer man sig direkt Indiana Jones eller på sin höjd Tom Hanks i Da Vincikoden.Att förknippa graalen med den sista måltidens kalk är väl ganska självklart? Nåväl, inte riktigt: myten om den heliga graalen är förstås väldigt gammal, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Dess första uppträdande förekommer faktiskt i den franska litteraturen på XII-talet, i dessa verk: 

  • Parsifal av Chrétien de Troyes. Författaren beskriver en graal, men den är inte helig och inte heller en kalk: en flicka håller helt enkelt en graal full av ädelstenar i sina händer.
  • Josef av Arimathea av Robert de Boron. Här visas länken till den sista måltiden. Graal är bägaren som Jesus drack ur, inom vilken Josef samlar Kristi blod från korset.
  • Parsifal av Wolfram von Eschenbach, från 1210. Denna gång är graalen inte en tallrik eller en bägare, utan en magisk sten som föll från Lucifers krona och som kan uppfylla vilken önskan som helst.
  • Sökandet efter den Heliga Graalen, Anonym, 1220. Här representerar graalen en gudomlig nåd.
  • Arthurisk cykel. Detta är cykeln av berättelser som helgar legenden om den heliga graalen, inte bara för samtida, utan även för kommande århundraden, med äventyren Parsifal, Galahad och Lancelot.

 

Advertisement

Vad är den Heliga Graalen?

Vad är den Heliga Graalen?

Freepik

Som man kan se är Graalen många saker och samtidigt inget: det är ett värdefullt föremål, en kalk, en magisk sten eller Guds nåd. För att verkligen förstå vad den Heliga Graalen är, blir det nödvändigt att gå tillbaka till själva ordets ursprung. För vissa är det möjligt att graalen härstammar från det medeltida latinska "gradalis", som betyder vas eller behållare: tolkningen lutar därför mot den Sista Måltidens kalk. Andra tror att ordet härstammar frpån κρατήρ, krater, även detta en antik bägare.

Men Graal verkar också härröra från ett keltiskt ord som betyder heligt föremål eller ädelsten. Och myten om detta magiska, värdefulla föremål kopplat till Jesus Kristus har mer hedniskt ursprung än vad vi egentligen tror. Faktum är att Graalen förekommer i antika keltiska sagor, berättelser om resandehjältar, där den representerar en enkel maträtt eller högst en kopp. En symbol för efterlivets andliga natur.

Den Heliga Graalen: en modern myt

Den Heliga Graalen: en modern myt

Web Gallery Art/Wikimedia Commons - Public Domain

Det finns också en annan möjlig etymologi, som ligger till grund för en av de senaste årens mest diskuterade teorier om den Heliga Graalen. Enligt vissa härstammar den Heliga Graalen från "sang real", det vill säga Jesu och Maria Magdalenas härkomst. Utan stöd av konkreta historiska källor har denna teori ändå utövat en viss fascination, så pass att den blivit grunden för romanen Da Vincikoden av Dan Brown. Det enda beviset som stöder tolkningen är en medeltida legend om att Maria Magdalena flydde till Frankrike efter korsfästelsen. Men av avkomma och kungligt blod finns det inga spår.

En annan modern tolkning, av Daniel Scavone, enligt vilken den Heliga Graalen är höljet, är också intressant. Historikern antar att Jesu hölje är inspirationen till legenderna om detta föremål som innehåller Krist blod. Det kan därför vara tyget som nämns i evangelierna, men kopplingen till Turins hölje är mindre säker.

Var finns den Heliga Graalen? Överallt och ingenstans

Var finns den Heliga Graalen? Överallt och ingenstans

Sylvain Billet/Wikimedia Commons - CC BY-SA 4.0 DEED

Inför en så genomgripande myt som den om den Heliga Graalen är det normalt att det finns många vittnesmål på platser där den verkliga tros vara. En gammal källa nämner en silverkalk från VIII-talet nära Jerusalem, som senare försvann: kan det vara Graalen? Ett annat vittnesbörd placerar en kopia av Graalen först i Konstantinopel, sedan i Troyes, men tappar spåret av den under Franska Revolutionen. Hittills finns det två bägare som kan vara den Heliga Graalen.

  • Genuas heliga bägare, av okänt ursprung men enligt vissa stulen från det heliga landet under det första korståget;
  • Den heliga bägaren i Valencia, som fördes till Rom av aposteln Petrus, men om vilken det finns viss information först från XIV-talet.

Med tanke på mytens omfattning är det inte förvånande att det finns så många hypoteser om var den Heliga Graalen kan finnas. Än i dag är den heliga bägaren en spännande gåta som har fångat vår fantasi i åratal. Dess berättelse fortsätter att inspirera forskning, legender och teorier, men det handlar mest bara om dess symbolik. Vi kanske aldrig får veta sanningen om den Heliga Graalen, men kanske ligger dess innebörd just i sökandet efter något som alltid finns bortom oss.

 

Advertisement