Vad består universum (egentligen) av?

av Titti Carlberg

10 November 2023

Vad består universum (egentligen) av?
Advertisement

Universum är en så komplex storhet att det ständigt utmanar vår förståelse: ju med vi reder ut dess mysterier, desto mindre vet vi om det. I den här artikeln kommer vi specifikt titta på vad universum egentligen består av. Vi kommer att utgå från de enklaste grundämnena, passera genom kemiska föreningar, tills vi kommer fram till det som utgör det mesta av universum. Som vi vet otroligt lite om.

Vad består universum av?

Vad består universum av?

Freepik

Materien som utgör universum är förvånansvärt enkel, men fascinerande. Faktum är att det mest utbredda grundämnet är väte, den enklaste atomen vi känner till. För att ge lite data är Vintergatans massa sammansatt av 73,99% väte, till vilken 24% helium tillsätts. Sedan fölljer andra element som syre, kol och neon, alla med andelar lägre än 1%, och ofta ännu lägre.

Alla andra grundämnen i universum finns i ännu mindre mängder upp till de tyngsta grundämnena, som är väldigt sällsynta . I detta avseende har det periodiska systemet nått upp till elementet, känt som Oganesson, med atomvikt 118 och skapat i laboratoriet. Det krävdes dessutom en supernovaexplosion för att skapa grundämnen tyngre än järn.

Advertisement

Hur många kemiska föreningar finns det i universum?

Hur många kemiska föreningar finns det i universum?

Freepik

Efter att ha tittat på grundämnena, låt oss gå vidare till de kemiska föreningarna som utgör universum. Även i det här fallet är de mest utbredda också de enklaste, vilket händer på jorden med molekylärt kväve och molekylärt syre, det mesta av luften vi andas. Om vi inte tar hänsyn till jorden, finns det olika kemiska föreningar i universum: vatten ammoniak och metan är bland de mest utbredda, tillsammans med kolväten, formaldehyd och kolmonoxid. Men hur mycket?

Miljarder kemiska föreningar skulle potentiellt kunna finnas i universum. Lägg helt enkelt ihop alla potentiella tvåatoms-, treatoms- och fyraatomsföreningar och så vidare. Visst, det finns strikta kemiska regler som gör det lättare att skapa vissa ämnen, och forskare lyckades skapa en förening som innehöll nästan 3 miljoner atomer. Lite som det som hände med skapandet av Oganesson, forskningen fortsätter att följa universum för att förstå dess funktion, natur och sammansättning,

Mörk materia och mörk energi: större delen av vårt universum

Mörk materia och mörk energi: större delen av vårt universum

NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)/Wikimedia Commons - Public Domain

Vårt universum är gjort av materia: något vi kan röra vid, analysera, studera och uppfatta. Allt klart, förutom att vanligt materia endast utgör 5% av universums totala massa. Det stämmer: alla grundämnen vi har sett, de kemiska föreningar som finns på jorden och i rymden, representerar bara 5% av vårt universums massa. Och resten?

Enligt den senaste forskningen är 25% mörk materia. Det är en form av materia som inte interagerar med det elektromagnetiska spektrumet och vanlig materia, men som kan spela en grundläggande roll i bildandet och rotationen av galaxer. Utöver detta är 70% av universum istället mörk energi, en mystisk form av energi som ansvarar för den accelererande expansionen av universum.

I slutet av denna korta resa för att förstå vad universum egentligen består av, kan vi inte annat än förbli fascinerade av vad som har upptäckts och hur mycket vi ännu inte vet. Dessutom är mänskligheten bara en liten prick, men med en önskan att veta och utforska som inte känner några gränser.

Advertisement