Lukten av rymden: vad känner astronauterna egentligen för lukt?

av Titti Carlberg

02 November 2023

Lukten av rymden: vad känner astronauterna egentligen för lukt?
Advertisement

Rymden är lika fascinerande som mystisk, det finns ingen annan plats som kan stimulera vår fantasi på samma sätt. Men inte våra sinnen: om du tänker efter, hur luktar rymden egentligen? Det verkar som en trivial fråga, men den går djupare än vad man kan tro.
Låt oss se om det finns lukter i rymden och varför astronauter pratar om överraskande luktupplevelser.

Advertisement

Kosmiska parfymer eller lukter av himlakroppar?

Kosmiska parfymer eller lukter av himlakroppar?

Pexels

I rymden finns det ingen luft, det finns ingen atmosfär, det finns inget som kan tillåta oss att uppfatta lukter där. Så det luktar inte i rymden? Det beror på: lukterna som kan uppfattas i rymden är en sak, lukterna från himlakroppar en annan. I det första fallet finns det inget att göra, men i det andra kan vi med viss tillförlitlighet föreställa oss vilken lukt vi skulle känna i rymden.

Till exempel så är månens yta mestadels sammansatt av regolit, en blandning av stenar, damm och mineraler. Vår erfarenhet säger oss att det kan ha en metallisk, till och med stickande lukt. Fallet med kometer är annorlunda. Tack vare data som samlats in av Rosetta-sonden upptäcktes det att Comet 67P är sammansatt av svavelsyra, ammoniak, vätecyanid och formaldehyd. Om vi går på dess yta skulle vi därför kunna känna lukten av ruttna ägg, urin och mandel: konstigt, eller hur?

Advertisement

Vilka lukter känner astronauterna i rymden?

Vilka lukter känner astronauterna i rymden?

Freepik

Nu har ingen någonsin luktat i rymden: frånvaron av en andningsbar atmosfär skulle innebära en säker död, eller nästan. Men när astronauter återvänder från rymdpromenader kan de upptäcka vissa lukter som kan komma från rymden. När de öppnar luckan har vissa astronauter rapporterat en lukt som liknar krut, medan andra har noterat likheter med den obehagliga lukten av ozon. Men är det lukten av rymden?

Det är inte säkert, eller åtminstone inte bara. Faktum är vad astronauter uppfattar kan vara resultatet av interaktionen mellan rymden och farkosten eller den internationella stationen. Spår av kemikalier frigörs från metallväggarna och binder till astronauternas dräkter, när astronauterna sedan kommer in rapporterar de konstiga lukter.

En annan teori tyder på att de luktande molekylerna som binder till dräkterna faktiskt kan komma från döende stjärnor, kometer och meteoriter. Detta interstellära stoft färdas i tomrummet och bidrar till att bilda andra meteoriter, andra planeter och andra stjärnor. Eller för att låta rymden lukta.

Varför råder tystnaden i rymden?

Varför råder tystnaden i rymden?

Pexels

På tal om hur rymden involverar våra sinnen, förutom frånvaron av lukter finns det heller inga ljud, och av samma anledning. På jorden är ljud resultatet av vibrationer som luften bär i form av akustiska vågor. Dess hastighet är 343 m/s om mediet är luft, men ökar dramatiskt om mediet är vatten eller en fast kropp.

Det finns som sagt var ingen luft i rymden, varför det inte kan finnas ljud: mediet som de utbreder sig i saknas, och därför råder tystnaden. Detta är en användbar kuriosa för att bättre förstå hur universum fungerar, men också något som kan öppna våra ögon öron, när vi i nästa science fictionfilm hör rymdskepp explodera i rymden. Naturligtvis är allt möjligt i fiktiva verk, men inte detta.

Advertisement