Det kan ha funnits de rätta förutsättningarna för liv: den senaste stora upptäckten på Mars av Curiosity

av Titti Carlberg

30 Oktober 2023

Det kan ha funnits de rätta förutsättningarna för liv: den senaste stora upptäckten på Mars av Curiosity
Advertisement

På senare tid har data som har samlats in av jordsonder på Mars avslöjat många mysterier om den närmaste och den planet som liknar jorden mest. Det anses nu säkert att den röda planeten hade vatten i det avlägsna förflutna. Men en ny studie har funnit att Mars även var rik på floder, tack vare analysen av bevis som samlats in av Curiosity. 
Låt oss se vad resultatet av forskningen blev och varför de representerar ett stort steg framåt för att förstå om, och när, den röda planeten också kan vara värd för liv.

Advertisement

Mars en planet med floder: hur det upptäcktes

Mars en planet med floder: hur det upptäcktes

NASA/JPL-Caltech/Wikimedia Commons - Public Domain

NASA:s Curiosity-rover, som landade på Mars 2012, har till uppgift att studera ursprunget och den kemisk-mineralogiska sammansättningen av den röda planetens stenar. Nyligen analyserade ett team av forskare data som samlats in av Curiosity i Gale Crater, vilket bekräftar antaganden om förekomsten av floder. För att uppnå detta resultat tillgrep forskarna inte bara mätningarna av ground rover, utan använde också:

  • en datormodell anpassad med satellitdata;
  • tredimensionella skanningar av havsbottenstratigrafi i Mexikanska golfen

På så sätt var det möjligt att studera data som kom från Mars med jordens, för att undersöka erosionen av marken på Mars. Och om det är erosion måste det också finnas något som urholkar. På vår planet vet vi att detta är vattendroppars uppgift (och inte bara), och detsamma har redan bekräftats för Mars också. På tal om upptäckten sa studiens huvudförfattare Benjamin Cardenas:

Det vi observerar på Mars idag är inte ett landskap fruset i tiden, utan ärren från en dynamisk geologisk historia. Det är som att bläddra i sidorna i en dagbok graverad i sten. Denna analys är en redogörelse för en förändring över tid. 

Advertisement

Inte bara kratrar och kanaler: detta är varför Mars var fullt med floder

Inte bara kratrar och kanaler: detta är varför Mars var fullt med floder

NASA//Wikimedia Commons - Public Domain

Att Mars kanaler innehöll vatten i det avlägsna förflutna är något som redan kunde utläsas från de första obsevationerna. Men det är upptäckter som de som baseras på Curiosity-data som verkligen utökar vår kunskap om den röda planeten.
Teamet ledd av Cardenas använde datormodellen för att simulera erosion som liknar jordens, fast på Mars. Resultatet avslöjade landskap som var förenliga med den tidigare förekomsten av många vattendrag.

Kort sagt, Mars är en planet som var rik på floder, med ett sedimentrekord som kan ha skapats vid en tidpunkt då det fanns gynnsamma förhållanden för liv. Det är inte en säkerhet, och det kan det faktiskt inte vara ännu, men det är verkligen en upptäckt som avslöjar en annan planets historia bit för bit. Och det här är ingen liten sak.

Även Mars hade våta och torra årstider

Även Mars hade våta och torra årstider

NASA/Wikimedia Commons - Public Domain

Men det är inte den enda upptäckten. Som vi nämnde i inledningen, efter att Curiosity och Perseverance landade på Mars har det skett ett inflöde av data som är grundläggande för att förstå planeten. En del av dessa data tydde på att Mars inte bara var rikt på floder, utan att det också hade våta och torra årstider. Detta är en utdragen period, som går tillbaka till 3,8 och 3,6 miljarder år sedan, då det förekom en cyklist säsongväxtling. Naturligtvis är detta upptäckter som talar om ett mycket mer avlägset förflutet, i en period då det vi kallar för liv började utvecklas på jorden. Att tro att liknande processer vid den tiden måste ha ägt rum på Mars är samtidigt ett extraordinärt resultat, och en startpunkt för ytterligare upptäckter.

Advertisement