Varför är namnet Linda förbjudet i Saudiarabien?

av Titti Carlberg

23 Oktober 2023

Varför är namnet Linda förbjudet i Saudiarabien?
Advertisement

Att välja ett namn till ditt barn är ett avgörande ögonblick för framtida föräldrar. Detta är ett beslut som kommer att påverka barnets framtid: dess namn kommer att följa det hela livet. Vissa föräldrar väljer vanliga namn, andra väljer namn som finns i familjen, ytterligare andra gör mer riskfyllda val. 

Det finns dock namn som är förbjudna i olika delar av världen, och som blivande föräldrar helt enkelt inte kan välja åt sina barn. Låt oss se vilka som är märkligaste: visste du till exempel att namnet Linda är förbjudet i Saudiarabien? Det är dessutom i gott sällskap.

Advertisement

Varför är namnet Linda förbjudet i Saudiarabien?

Varför är namnet Linda förbjudet i Saudiarabien?

freepik

Saudiarabien är ett land där inställningen till att välja namn är avgjort sträng. Den saudiska regeringen har upprättat en lista över förbjudna namn, både för pojkar och flickor, med restriktioner baserade på överensstämmelse med sociala traditioner. Det betyder att särskilda namn som Maya och Yara är förbjudna, men även vanliga namn som Linda och Alice.

Advertisement

På Island är det förbjudet att döpa ett barn till Christian

På Island är det förbjudet att döpa ett barn till Christian

Pexels

Skälen som fick den islänska regeringen att förbjuda vissa namn för medborgarna på ön är mer tekniska. Föräldrar får inte välja Christian, Camilla eller Duncan för sina barn, främs att två anledningar. Den första är att Island har en kommission som uteslutande ägnar sig åt godkännande av förnamn, som måste respektera kulturella och språkliga traditioner. Det andra är det isländska alfabetet inte har C, vilket gör det omöjligt att använda den bokstaven i barns namn.

Trevligt att träffas, mitt namn är X Æ A-12, eller inte: namn som är förbjudna i USA

Trevligt att träffas, mitt namn är X Æ A-12, eller inte: namn som är förbjudna i USA

pbkwee/Flickr

Elon Musk och Claire Bouchers första barn döptes ursprungligen till X Æ A-12, ett namn som det har pratats mycket om. Det är dock inte alla som vet att lille X:s föräldrar (inget illa menat) var tvungna att byta namn, från X Æ A-12 till X Æ A-XII. Faktum är att i USA är namn som innehåller nummer förbjudna. Detsamma, om än mindre känt, är historien om en man i North Dakota som ville byta namn till 1069. Ja ett nummer. Hans förfrågan avvisades uppenbarligen av USA:s högsta domstol.

Löjliga namn förbjudna i Frankrike för att undvika obehag för barnen

Löjliga namn förbjudna i Frankrike för att undvika obehag för barnen

freepik

I Frankrike är skälen som leder till att ett namn förbjuds kopplade till kultur, om än på ett annat sätt än hänvisningen till traditioner. Faktum är att ett namn kan avvisas om man tror att det kan leda till förlöjligande eller obehag för barnet. Vad innebär det? Att en fransk förälder inte kan döpa sin son eller dotter till Nutella, Jordgubbe eller Prins William. Och anledningen till att vi citerar just dessa nam är för att någon verkligen försökte välja dem för sina barn.

Superman är ett av namnen som är förbjudna i Sverige: men Google går bra

I Sverige måste barnens namn godkännas av skatteverket. Namn som kan kränka eller genera barnet eller om det av naturliga skäl inte anses som riktiga namn, godtas inte. Detta har dock inte hindrat svenska föräldrar att föreslå dem, men låt oss vara lite mer tydliga. Några av de avvisade namnen är Superman och Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, som föräldrarna skulle uttala Albin. Det svenska skatteverket godkände dock Lego och Google.

Advertisement

Vanliga namn som trots allt är förbjudna

De förbjudna namn vi just sett kanske är lite konstiga, och i många länder föredrar man barnnamn som är förknippade till traditioner. Det finns dock några vanliga namn som trots det är förbjudna. Här nämner vi några:

  • Tom är förbjudet i Portugal, eftersom det finns strikta regler som inte tillåter användning av smeknamn eller varianter, så barnet kan på sin höjd döpas till Tomàs;
  • Venerdì är förbjudet i Italien, (Venerdì=fredag på italienska), för trots att det är ett maskulint substantiv anses det vara ett löjligt och pinsamt namn (föräldrarna valde då namnet Gregorio);
  • Björn är förbjudet i Norge, ett av landets mest populära namn tidigare, men eftersom det betyder "björn" kan det vara tvetydigt

Advertisement