De finns i alla bilar och de kan rädda ditt liv: detta är varför nackstöd är viktiga

av Titti Carlberg

09 November 2023

De finns i alla bilar och de kan rädda ditt liv: detta är varför nackstöd är viktiga
Advertisement

När vi tänker på interiören i en bil fokuserar vi framför allt på det tillgängliga utrymmet och körkomforten. Ur denna synvinkel spelar säten en nyckelroll inte bara för en fråga om komfort, utan också för säkerheten. Faktum är att ett av de mest ignorerade elementen är nackstöden, idag en väsentlig komponent i en bils interiör.

Så låt oss se varför de är så viktiga, hur de skyddar oss i händelse av en olycka och vad de har för avancerade funktioner.

Advertisement

Bilsäkerhetssystem: skillnaden mellan aktiv och passiv

Bilsäkerhetssystem: skillnaden mellan aktiv och passiv

Pexels

I en bil delas säkerhetssystemen in i två huvudkategorier. Å ena sidan finns de aktiva systemen, det vill säga de som har till uppgift att förebygga eventuella olyckor. Denna grupp omfattar bromsar och koppling, ljus och däck, samt olika kördetekteringssystem. Deras betydelse är känd, eftersom de låter dig agera uppströms och öka säkerheten under körning.

Å andra sidan finns det passiva säkerhetssystem. De är lika viktiga, eftersom de kommer in i en olycka för att skydda passagerarnas liv. Vissa är också välkända, som säkerhetsbälten och programmerade deformationsceller, eller krockkuddar som utlöser sig vid en olycka. Även om de kan verka som bara ett estetiskt element, är nackstöden också passiva säkerhetssystem: låt oss se varför.

Advertisement

Nackstöd i bil: en uråldrig uppfinning med senare användning

Nackstöd i bil: en uråldrig uppfinning med senare användning

Pexels

Förekomsten av nackstöd är standard i alla bilar idag, men så har det inte alltid varit. Tänk bara på veteranbilar, eller fordon från några decennier sedan: väldigt få modeller hade en. Det första patentet för nackstöd till bilar utfärdades 1921, men först på 60-talet började de användas i bilens design. På 80-talet kunde vi börja se nackstöd som standrad i alla fordon.

Och att veta vad de är till för och hur de skyddar oss i händelse av en olycka, är det konstigt att det inte hände tidigare.

Varför är nackstöd viktiga i en bil?

Varför är nackstöd viktiga i en bil?

Pexels

Nackstöd spelar en avgörande roll för passagerarnas säkerhet. Som passiva säkerhetssystem ligger deras betydelse i att skydda maänniskor i händelse av en påkörning bakifrån eller frontalkollision. Vid olyckor av denna typ trycks faktiskt passagerarnas kroppar och huvuden bakåt mot sätena. Om det inte finns något nackstöd med denna flexibilitet skulle även en "enkel" olycka riskera att orsaka allvarliga nack- och ryggskador.

Ur denna synvinkel är en av anledningarna som gör nackstöd viktiga säkerhetsbälten. Vid en bilolycka kan passageraren tryckas bakåt av säkerhetsbältet. Nackstödet ingriper i detta tryck för att begränsa rörelsen, skydda passagerarens nacke och undvika allvarliga skador.

Nackstödens avancerade funktioner

Nackstödens avancerade funktioner

freepik

Naturligtvis erbjuder nackstödet även andra funktioner i bilen. Först och främst stödjer de ryggen och låter dig sitta i en korrekt hållning, vilket minskar smärta i nedre delen av ryggen under långa resor. Dessutom rör sig vissa avancerade modeller mot passagerarens huvud vid kollisioner, vilket hjälper till att minska krockskador.

Men en funktion som det inte pratas så mycket om är den som gör att man kan använda nackstödet för att ta sig ut från bilen. Under en nödsituation är det faktiskt möjligt att lossa nackskyddet från sätet och använda det till att krossa bilrutan och på så sätt få en väg ut ur bilen i ett kritiskt ögonblick.

Advertisement