Månen rör sig längre och längre bort från jorden: vilka är konsekvenserna för vår planet?

av Titti Carlberg

06 Oktober 2023

Månen rör sig längre och längre bort från jorden: vilka är konsekvenserna för vår planet?
Advertisement

Dagarna på jorden blir allt längre år efter år, och det är inte fråga om säsongscykler. Den främsta orsaken är månen, som baserat på nyare studier, rör sig bort från vår planet med cirka 3,8 centimeters per år. Men vad är orsaken till detta avståndstagande, och hur påverkar det längden på en dag på jorden?

Advertisement

Hur man förstår att månen rör sig allt längre bort: Milankovitch cykler

Hur man förstår att månen rör sig allt längre bort: Milankovitch cykler

Pexels

Enligt studier gjorda under flera år går det att kombinera geologi och astronomi för att se tillbaka i tiden. Denna disciplin kallas astrokronologi och har som syfte att analysera geologiska tider på hundratals miljoner år och mer.

Studer av det komplexa förhållandet mellan jorden och månen är helt och hållet en del av studien av denna typ. Vår planets rörelser i rymden påverkas i själva verket av olika himlakroppar. Månen kretsar runt jorden och jorden kretsar kring solen, sägs det. I verkligheten skulle det vara mer korrekt att säga att både jorden och månen kretsar runt sitt masscentrum, och samma princip gäller för hela solsystemet. Alla dessa kroppar bestämmer variationer i jordens rotation som kallas Milankovitch cykler vilka kan hittas i terrestrial sediment.

Advertisement

När en dag varade i 18 timmar och månen var större: studier av Malinverno

När en dag varade i 18 timmar och månen var större: studier av Malinverno

Pexels

Att kunna observera Milankovich-cyklerna i stensediment gör att vi kan spåra förändringarna i jordens omloppsbana som inträffade för hundratals miljoner år sedan. Enligt Alberto Malinverno, professor i geovetenskap vid Columbia University, var månen förr närmre och dagarna var kortare. Närmare bestämt för cirka 1,4 miljarder år sedan var avståndet till vår planet kortare, och en dag på jorden varade i drygt 18 timmar. Det är här relationen mellan jorden och månen spelar in.

Faktum är att jorden och månen är en del av ett komplext system av gravitationsattraktion, så de påverkar varandra. När månen rör sig bort beter sig jorden som en skridskoåkare som roterar runt sig själv och saktar ner sin rotation genom att sträcka ut sina armar. Men varför rör sig månen bort från jorden?

Varför rör sig månen bort från jorden: förklaringen till fenomenet

Varför rör sig månen bort från jorden: förklaringen till fenomenet

Pexels

Som vi nämnde i föregående stycke, rör sig månen bort från jorden på grund av gravitationsattraktionen och de relativa rörelserna mellan de två kropparna. För att sammanfatta utövar månen en attraktion på jorden och orsakar fenomente tidvatten. Det senare, som attraheras av satelliten, skapar ett slags utsprång på jordens yta som i sin tur genererar en gravitationsattraktion på månen.

Månen för sin del kan dock inte hålla jämna steg med utsprånget på grund av dess långsammare rotationshastighet. Resultatet är att gravitationens attraktion slutar med att "dra" månen, vilket ökar dess hastighet och följaktligen också bredden på dess bana.

Idag rör sig månen bort från jorden med cirka 3,8 centimeter varje år och jorden snurrar långsammare för varje år som går, vilket gör att dagarna blir längre. I teorin kommer denna process att fortsätta tills de två kropparna är i synkron rotation. I verkligheten kommer det att sluta med att solen sväljer vår planet mycket tidigare, när ett dygn på jorden kommer att vara längre än de de 24 timmar vi är vana vid.

Behöver vi oroa oss? Inte om var och en av oss förväntar sig att leva i drygt 200 miljoner år: i själva verket är det först efter denna tidsperiod som jordens dygn, på grund av månens avstånd kommer att vara i 25 timmar istället för 24. Under tiden kommer formen och funktionen hos våra klockar att förbli som de är.

Advertisement