Effekterna av en lång vistelse i rymden; vad händer med människokroppen?

av Titti Carlberg

05 Oktober 2023

Effekterna av en lång vistelse i rymden; vad händer med människokroppen?
Advertisement

Det finns människor som tillbringar långa perioder i rymden, ombord på den internationella rymdstationen. Men vad händer i människokroppen under de långa månader som tillbringas borta från jorden?

I den här artikeln kommer vi att titta på de djupgående konsekvenserna som rymden har på vår organism, med fokus på hur en lång vistelse kan påverka muskler, skelett, syn och till och med DNA. 

Advertisement

Att leva i mikrogravitation: vad händer med muskler och ben i rymden?

Att leva i mikrogravitation: vad händer med muskler och ben i rymden?

Pexels

I rymden, utan en konstant gravitationskraft på kroppen, börjar astronauternas muskler och skelett genomgå betydande förändringar. På bara två veckor på ISS kan muskelmassan minska med 20% och upp till 30% på längre uppdrag, detta på grund av att musklerna bär mindre vikt och därför tenderas att atrofieras.

Samtidigt blir skelettet inte längre utsatt för gravitationsbelastning, det blir mindre och ömtåligare. Från data från de många uppdragen till ISS har det framkommit att astronauter kan förlora upp till 10% av benmassan under ett sex månader långt uppdrag. Detta är en förlust på 1-2% per månad: det kan ta upp till 4 år för en fullständig återhämtning efter att de återvänt till jorden.

Advertisement

Vad händer med synen under en lång vistelse i rymden?

Vad händer med synen under en lång vistelse i rymden?

Pexels

Men det är inte bara gravitationen som utgör en risk för människokroppen som tillbringar flera månader i rymden, vilket kan ses i fallet med synen. Tyngdkraften pressar inte längre blodet nedåt, som på jorden, och därför är ansamlingar i huvudet mer frekventa. Konsekvenserna av detta blir problem med synen som, även om det dyker upp först efter några veckor, kan förvärras under en längre vistelseperiod. Förutom gravitationen innebär att vara ombord på ISS också att vara mer utsatt för kosmiska strålar och solpartiklar. Astronauter rapporterar ofta om ljusblixtar i ögonen och problem med synnerven.

Även tarmfloran påverkas av långa perioder i rymden. Naturligtvis beror det delvis på en astronauts olika dieter på rymdstationen, men en grundläggande roll spelar återanvändbart vatten och strålningsexponering.

Hur rymden förändrar mänskligt DNA och kognitiva förmågor

Hur rymden förändrar mänskligt DNA och kognitiva förmågor

Pexels

Under en lång vistelse i rymden, som vi har sett, utsätts muskler och ben för mindre gravitation. Likaså påverkas synen och matsmältningssystemet av olika förhållanden utanför jordens atmosfär. Men astronauter som tillbringar månader eller till och med ett år i rymden upplever också förändringar i deras DNA och kognitiva förmågor.

Specifikt, i ändarna av varje sträng av vårt DNA finns telomerer, delar som tjänar till att skydda gener och tenderar att förkortas med åldern. I rymden genomgår telomerer en kraftig förlängning och förkortas sedan igen när de återvänder till jorden. När det gäller kognitiva förmågor, kan det att tillbringa för lång tid i rymden leda till minskad mental vakenhet och precision. Detta är ett fenomen som uppstår efter återkomsten, i färd med återanpassning till jordens tyngdkraft.

Byte av längd

Byte av längd

Pexels

Genom att observera och studera astronauter har NASA observerat att bland de fysiska egenskaper som kan förändras efter en vistelse i rymden finns också längd. Redan efter 3-4 dagar i rymden skulle kroppslängden öka med 3%. Faktorerna som avgör längdförändringen är många och subjektiva, men i allmänhet förlänger frånvaron av gravitation kroppen eftersom den trycker ner mellankotskivan.

Att studera förändringar i människokroppen efter ett år i rymden: en framtidsforskning

Som vi har sett förändras kroppens funktion avsevärt av att vistas i rymden under långa perioder. Medan astronauter förbereder sig hårt för att hantera dessa förändringar på bästa möjliga sätt, är å andra sidan data om rymdens effekter grundläggande av flera skäl.

Det tjänar förstås till att förbereda sig väl inför framtida rymduppdrag, men det är inte tillräckligt. Förändringar i kroppen studeras för att förbättra regenerativ medicin och läkemedelsforskning. Ett sätt att rädda människoliv, med början långt hemifrån.

Advertisement