Logisk test: om du löser vilket nummer som finns på biljetten är du verkligen skärpt

av Titti Carlberg

03 September 2023

Logisk test: om du löser vilket nummer som finns på biljetten är du verkligen skärpt
Advertisement

Resonemang är en del av nyckelaspekterna när man försöker lösa en logisk quiz. Varje test döljer en svårighet i sig själv, man måste bara förstå dess djupa innebörd och lista ut det rätta svaret. Det finns många typer av dessa spel, vissa kan bara lösas genom att noggrant studera varje detalj, andra endast med resonemang och, ytterligare andra, genom att helt enkelt använda matematik.

Många försöker sig på frågesporter för att förstå hur långt de kan gå, det vill säga de vill ta reda på vilken nivå deras intelligens ligger. På så sätt förstår de sina gränser och försöker övervinna dem, dessutom ökar deras självkänsla varje gång de lyckas lösa en fråga.

Här vill vi att du byter ut frågetecknen mot det rätta numret. Om du lyckas lösa den här tankenöten är du verkligen ett oupskattat geni.

Advertisement

Vilka siffror ska ersätta frågetecknen?

Vilka siffror ska ersätta frågetecknen?

bilden finns det 6 biljetter som var och en har ett 6-siffrigt nummer. Syftet med den här tankenöten är att ta reda på vilka siffror som gömmer sig bakom frågetecknen. Det verkar nästan omöjligt att lista ut svaret eftersom det bara kan hittas med utgångspunkt från numren på de andra biljetterna. Därför är det bara att noggrant studera de andra kombinationerna och lista ut vilket nummer man ska ange på biljetten.

De som är medvetna om sina förmågor bestämmer sig för att lösa frågan mentalt, medan andra som vet att de aldrig skulle komma ihåg allt, beväpnar sig med papper och penna för att skriva ner alla element på arket. Det kan till en början tyckas svårt att lista ut svaret, men genom att fundera och åter fundera kommer glödlampan att tändas  och det blir möjligt att ge rätt svar.

Om du inte lyckas komma på den rätta kombinationen, avslöjar vi den för dig.

Advertisement

Lösningen

Lösningen

pixabay

Det första man måste göra är att studera alla biljetter och genom att analysera numren som finns på dem kommer man att märka att de alla har samma siffror, det vill säga, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Om man studerar noga så ser man att numren är uppdelade i par, till exempel 12 34 56. det är således underförstått att på varje biljett är dessa par placerade i olika ordning. Härifrån förstår man att rätta svaret bara kan vara 563412, eftersom det är den sista möjliga kombinationen av dessa siffror. 

Lyckades du lista ut svaret på tankenöten?

Advertisement