Matamatiskt problem: Kan du lösa den här operationen på bara 15 sekunder?

av Titti Carlberg

26 Augusti 2023

Matamatiskt problem: Kan du lösa den här operationen på bara 15 sekunder?
Advertisement

Logiska quiz är en riktig näring för sinnet, även om det kan verka som enkla tidsfördriv för att roa vuxna och barn. I verkligheten hjälper dessa tester dig att utveckla din resonemangsförmåga och ditt intuitiva tänkande, koncentrationen och uppmärksamheten, träna hjärnan att ta alternativa vägar och hålla sig aktiv.

Kort sagt, om du gillar idén att testa dig själv och använda din tid på ett konstruktivt sätt kan utmaningen vi erbjuder kanske erövra din nyfikenhet.

Advertisement
Matamatiskt problem: Kan du lösa den här operationen på bara 15 sekunder? - 1

Hur fungerar denna hjärntest?

Som du kan se erbjuder bilden dig en till synes enkel operation, som består av bara två siffror: ett och noll. På de två första raderna hittar vi en sekvens av 1:or åtskilda av plustecknet, vilket betyder addition, medan den tredje siffran på sista raden representeras av 0 före den sista 1:an med gångertecknet framför.

Så vi har alltså två olika typer av operationer: addition och multiplikation. Det du ska göra är att kunna sätta ett numeriskt ansikte på frågetecknet och gissa rätt resultat. Den tillgänliga tiden är endat 15 sekunder, inom vilken du ska ta reda på hur du ska börja räkna ut det exakta svaret.

Tänk på att syftet med dessa spel är att vilseleda och lura din hjärna så att du gör fel, så svaret är aldrig så självklart som det kan tyckas: alternativt och kreativt tänkande krävs vanligtvis, även om det är en matematisk utmaning. Därför är båda hemisfärerna involverade i spelet: starta tidtagaruret och gör ditt bästa innan du tjuvkikar på lösningen nedan!

Advertisement
Matamatiskt problem: Kan du lösa den här operationen på bara 15 sekunder? - 2

Om du har kommit så här långt är det dags att ta reda på om du kom fram till rätt svar. Du kanska har dragit två olika slutsatser:

  • svaret är 1, eftersom alla siffror före 0 och multiplicerat med den resulterar i 0. I det här fallet ska du bara fokusera på de två sista talen i ekvationen, 0+1=1
  • Lösningen är 12, eftersom multiplikationen (1x0=0) har företräde förblir det tolv 1:or att lägga till.

Båda dessa resultat är felaktiga: det korrekta svaret är 2. De två första raderna är inte en del av operationen, därför ska du bara vara uppmärksam på 1+1x0+1. Om du multiplicerar 1x0 får du 1+0+1=2.

Klarade du det inom de få sekunder du hade tillgängligt? Vad blev ditt svar?

Advertisement