Matematiktest för de mer smarta: vilken siffra ersätter frågetecknet?

av Titti Carlberg

12 Augusti 2023

Matematiktest för de mer smarta: vilken siffra ersätter frågetecknet?
Advertisement

Om du har en affinitet för siffror, då är detta en test för dig. I detta huvudbry finns det några siffror, vilka är både ledtråd och lösning. Så, slösa ingen tid utan försök lista ut vilken siffra det är som ska ersätta frågetecknet. 
Hur går man tillväga? Försök bara förstå logiken i de lägre siffrorna som är placerade överst på rutorna där ledtrådssiffrorna finns.

Advertisement

Spelet

Spelet

Här är fyra gula rutor som innehåller siffror, men det är inte bara siffran som står i rutorna som är viktig, utan även de siffror du ser runt rutorna, det är de som hjälper dig att nå fram till det slutgiltiga svaret. 
Förmågan hos de som vill försöka sig på att lösa detta huvudbry är att förstå hur siffrorna vid hörnen kombineras för att bilda talet inuti rutan.

Börja med att leka med siffrorna: addera dem, subtrahera dem, dividera dem och multiplicera dem. Hur ska de kombineras för att resultera i talet inuti rutan? Det är upp till dig att ta reda på.

Advertisement
pixabay

pixabay

Om du nu funderar på hur du ska lösa denna uppgift kommer du ha lagt märke till en annan svårighet: i vilken ordning ska siffrorna kombineras? Och vilket matematisk räknesätt ska man välja för att kombinera dem? 
Det finns många variabler, men att prova sig fram är enda sättet att få reda på vilket tal som döljer sig under frågetecknet.

Vissa försöker sig på verkligt komplexa matematiska räkesätt, men ett tips är att räknesätten du ska använda är inte komplexa. Faktum är att vi kan berätta att det är två grundläggande räknesätt: addition och subtraktion.

Så, vid hörnen finns fyra siffror, låt oss börja med den första rutan: addera 7+3 så får du 10. Om vi sedan subtraherar summan av de två andra talen från 10 får vi 4+2=6, 10-6=4. 
Låt oss nu prova den andra kvadraten: börja med att lägga till 4+1=5, därefter adderar vi 1+1=2. Genom att subtrahera resultatet av tilläggen får vi 5-2=3, vilket är inget annat än siffrorna i kvadraten.

Vi lämnar uppgiften i den treje rutan åt dig och låt oss nu tillsammans fokusera på den mystiska rutan, den med frågetecknet: upprepa räknesätten. Först adderar vi 6+5=11, därefter lägger vi till 1+2=3. Om vi nu subtraherar fär vi 11-3=8. Så det mystiska talet är 8.

För att lösa denna uppgift är det först och främst nödvändigt att förstå vilka tal man ska använda i räknesätten och framför allt vilket räknesätt man ska använda. Men det är så här siffrorna visas inuti den gula kvadraten, vilket också avslöjar talet som är dolt bakom frågetecknet.

Advertisement