En utmaning i observation: vad kommer efter den sista rutan?

av Titti Carlberg

08 Augusti 2023

En utmaning i observation: vad kommer efter den sista rutan?
Advertisement

Det finns tester baserade på siffror, bokstäver och andra som kräver användning av logiska principer. Den vi föreslår idag innehåller inga siffror utan du ska lista ut vilken kvadrat det är som slutför sekvensen. Låt dig inte förvirras av de färgade rutorna som varje kvadrat innehåller och som ändrar position vid varje komposition.

Så försök lösa denna roliga logiktest: vilken kvadrat saknas i frekvensen

via teachstarter.co

Advertisement
En utmaning i observation: vad kommer efter den sista rutan? - 1

Du har 4 tillgängliga alternativ. Vid första anblicken kan var och en vara den rätta, men som med alla logiska tester finns det bara en exakt lösning.

För att komma fram till den rätta lösningen är det nödvändigt att förstå hur de enskilda rutorna är byggda för att bilda nästa komposition. Man kan till exempel se den gula fyrkanten flyttas från övre höger till ner till vänster och sedan upp till vänster. En liknande rörelse görs också för de andra rutorna, de blå, gröna och orangea.

Följ färgernas rörelse och observera hur de ändrar position för att förstå hur spelet fungerar. Många människor kan inte fokusera, utan blir distraherade av färgerna de har framför sig.

Advertisement
pixabay

pixabay

Därför, genom att implementera logik och observationsförmåga, är det lätt att identifiera kvadraten som slutför sekvensen korrekt. Ta dig all tid som krävs och gör några försök. Alla har sin egen strategi för att komma fram till den slutgiltiga lösningen. Alla resonemang är giltiga, så länge de har en logisk grund och leder till rätt resultat.

Detta spel består i att förstå vilket som är det rätta arrangemanget av rutorna så att kvadraten ska bli den som fullbordar sekvensen. Det finns naturligtvis bara ett rätt svar och det är det där färgerna i rutorna hamnar på motsatta sidor, alltså den gula ska byta plats med den orangea och den blåa med den gröna. Det betyter att det rätta svaret är det första alternativet bland de fyra tillgängliga, det vill säga, A. Faktum är att det är enda sättet eftersom de övre färgerna byter plats med de undre.

För att lösa denna test är det viktigt att studera bilden och koncentrera sig, utan att bli distraherad av färgerna.

Advertisement