Logisk test: vilket av glasen har störst mängd vatten? Försök gissa det

av Titti Carlberg

22 Juli 2023

Logisk test: vilket av glasen har störst mängd vatten? Försök gissa det
Advertisement

Gissningsspel väcker ofta entusiasmen hos folk, de pressar många individer att testa sig själva och att på alla möjliga sätt försöka lösa dem. Dessa spel ses som en utmaning mot en själv, men framför allt som ett försök att lära sig tänka utanför ramarna. Direkt det dyker upp ett framför deras ögon, slösar de ingen tid utan börjar omedelbart studera det för att komma fram till det korrekta svaret. De vill alltid vara de första att komma fram till lösningen.

Kan du räkna ut vilket glas som har störst mängd vatten? Utmana dig själv. Om du svarar rätt kan du betrakta dig själv som ett riktigt geni.

Advertisement
pixabay

pixabay

På bilden finns det fyra glas, i vart och ett av dem ligger det ett föremål (en sax, ett gem, ett suddgummi och en armbandsklocka). Vid första anblicken verkar det som om mängden vatten är samma i alla behållare, men så är det inte eftersom hydrostatisk kraft, eller mer känd som Arkimedes lag, måste beaktas

När en fast kropp är nedsänkt i vatten märker vi att vattennivån i behållaren stiger. För att lösa denna fråga blir det viktigt att isolera dig från allt annat och koncentrera dig, försöka förstå vilken som är den bästa vägen att ta för att komma fram till det korrekta svaret. Du måste fokusera på hela bilden och analysera alla föremål i glasen.

Om du inte klarade att komma fram till lösningen, får du den av oss. Men ta några extra ögonblick för att förstå vilken av glasen som har mest vatten.

Advertisement
Curioctopus

Curioctopus

För att komma fram till det rätta resultatet är det nödvändigt att tänka på Arkimedes lag, som är att närvaron av en kropp i vätska flyttar en viss mängd vätska uppåt. Så, i det här fallet, ju större volymen av kroppen är, desto mer kommer mängden vatten att stiga.

Med det sagt blir det lätt att lösa denna fråga. Tänk bara på volymen av de nedsänkta föremålen. Rätt svar är B. Gemet som är nedsänkt är lättare än de andra föremålen, vilket innebär att det bara stiger en minimal mängd vatten. Det betyder att vätskenivån i det glaset var från början högre än i de andra glasen

Gissade du rätt?

Advertisement