Han skriver ut falska böteslappar för att kunna parkera var som helst, men polisen avslöjar honom

av Titti Carlberg

16 Oktober 2022

Han skriver ut falska böteslappar för att kunna parkera var som helst, men polisen avslöjar honom
Advertisement

När du kör bör du alltid vara uppmärksam på det som sker runt omkring dig. Ganska ofta fokuserar bilförarna i första hand på att inte få böter av denna anledning försöker de alltid att inte överskrida hastighetsgränsen, att undvika fartkamerorna, att inte korsa områden med begränsad trafik, att följa alla regler men framförallt att parkera med yttersta noggrannhet, kontrollera att bilen står rakt innanför linjerna och, slutligen, betala för parkeringen.

Den här mannen hittade dock på ett "lysande" sätt att undvika vissa typer av böter, nämligen parkeringsböter. Låt oss se vad det var för trick han använde sig av.

via Corriere di Bologna

Advertisement
Eric Fischer/Wikimedia - Not the actual photo

Eric Fischer/Wikimedia - Not the actual photo

Huvudpersonen i denna berättelse hade kommit på ett knep för att kunna parkera var som helst, utan att riskera böter. I själva verket skrev han ut falska böteslappar, mycket lika de äkta, som skulle kunna lura vem som helst, om inte vissa detaljer hade uppmärksammats. 

Hans idé var att sätta böteslappen på vindrutan, så att parkeringsvakten inte skulle skriva ut en böteslapp när de såg bilen stå felparkerad. Allt fungerade bra ända tills p-vakterna blev misstänksamma och beslöt sig för att göra en närmare undersökning.

En dag när p-vakter var ute på en kontroll närmade de sig bilen som stod felparkerad, de såg att det redan satt en böteslapp på rutan och blev nyfikna på den. De tog bort lappen från rutan för att se närmare på den och slogs av ett annorlunda element.

Advertisement
Raúl Hernández González/Wikimedia Commons - Not the actual photo

Raúl Hernández González/Wikimedia Commons - Not the actual photo

Böteslappen hade skrivits med blyerts, vilket gjorde dem misstänksamma och fick dem att undersöka saken närmare. Böteslappen var daterad samma dag så de bestämde sig för att ringa böteskontoret. Efter några minuter, som det tog att utföra de nödvändiga stegen för kontroll, visade det sig att böteslappen var falsk, en gammal böteslapp som var omgjord, som bilägaren återanvände och fyllde i själv.

I detta fall utförde agenterna omedelbart bortförande av fordonet. Kanske något för mannen att minnas nästa gång han vill kringgå reglerna.

Vad tror du?

Advertisement