12 gånger som naturen fick det bästa och inte lät sig "erövras" av människan

av Sara Lindbladh

31 Maj 2020

12 gånger som naturen fick det bästa och inte lät sig "erövras" av människan
Advertisement

Det är inte lätt för människan att acceptera att vi måste underställa oss naturen och dess kraft. Sedan tidernas begynnelse har människorna alltid, på något sätt, försökt dominera, förändra och på något sätt "erövra" den natur som är deras hem. Tänk efter: från konstruktionen av byggen, till exploateringen av naturens resurser, och föroreningar - inget, nästan i alla fall, har undgått människan.

Och ändå, även om vi tror att vi ofta har fått det bästa av jordens naturarv, saknas det inte fenomen och händelser runtomkring oss som konstant påminner oss om naturens enorma kraft. I slutändan är det självklart: naturen kan inte sättas på plats och kontrolleras. De imponerande bilder som vi har samlat ihop visar detta på ett perfekt sätt: byggnader, saker och konstruktioner som "återerövrats" av den omkringliggande miljön. I dessa, och i många andra fall, har människan varit tvungen att ge efter för naturen, som har återtagit det som är hennes.

Advertisement

1. Det här trädet har praktiskt taget "ätit upp" en STOPP-skylt

1. Det här trädet har praktiskt taget "ätit upp" en STOPP-skylt

reddit

Advertisement

2. Träd som växer perfekt på det här lilla husets tak

2. Träd som växer perfekt på det här lilla husets tak

Facebook

3. Skon som lämnat i skogen har nu blivit ett med mossan

3. Skon som lämnat i skogen har nu blivit ett med mossan

reddit

4. Den här övergivna byggnaden som förstörts av naturens krafter ser nästan overklig ut: i själva verket finns den i Ryssland, i den före detta fiskebyn Kirovsky

4. Den här övergivna byggnaden som förstörts av naturens krafter ser nästan overklig ut: i själva verket finns den i Ryssland, i den före detta fiskebyn Kirovsky

Facebook

5. I slutändan tar naturen tillbaka allt

5. I slutändan tar naturen tillbaka allt

pinterest

Advertisement

6. Torre Scola, utanför Liguriens kust, är en antik försvarsutpost där naturen långsamt har återerövrat det som är hennes

6. Torre Scola, utanför Liguriens kust, är en antik försvarsutpost där naturen långsamt har återerövrat det som är hennes

Facebook

7. Så är även fallet med den här båten, den omgivande miljön har inte låtit sig erövras...

7. Så är även fallet med den här båten, den omgivande miljön har inte låtit sig erövras...

Facebook

Advertisement

8. Ett gammalt övergivet kontor i Tyskland: på golvet har det till och med vuxit ut gräs

8. Ett gammalt övergivet kontor i Tyskland: på golvet har det till och med vuxit ut gräs

reddit

9. Byggnader i övergivna städer, som den här i Georgien, är perfekta exempel på hur kraftfull och bestämd naturen kan vara

9. Byggnader i övergivna städer, som den här i Georgien, är perfekta exempel på hur kraftfull och bestämd naturen kan vara

reddit

Advertisement

10. När svampar är så starka att de tar sig upp genom golvet

10. När svampar är så starka att de tar sig upp genom golvet

reddit

11. En gammal "bilkyrkogård" från tiden för Andra Världskriget, i Belgien: med tiden kommer det bara att vara vegetation kvar

11. En gammal "bilkyrkogård" från tiden för Andra Världskriget, i Belgien: med tiden kommer det bara att vara vegetation kvar

pinterest

Advertisement

12. En Buddhastaty som långsamt men oundvikligen slukas upp av skogen...

12. En Buddhastaty som långsamt men oundvikligen slukas upp av skogen...

Facebook

Advertisement