En tibetansk grotta berättar om forntida utdöda människor: Denisovanerna bodde här i 100.000 år

av Titti Carlberg

07 Juli 2024

Fotografiet på ingången till Baishya Karst Cave

Dongju Zhang/Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0

Advertisement

Denisovaner är utdöda forntida människor, som identifierades först 2010: en nyligen genomförd studie har dock upptäckt mer om dem på den plats där de levde i över 100.000 år.

Denisovaner är yngre än vi trodde

Vetenskapen vet fortfarande inte mycket om de forntida denisovanerna, människor som dog ut för tusentals år sedan, men en nyligen genomförd studie har upptäckt lite till. Denna grupp levde på platån i Tibet i över 100.000 år. Arkeologer har undersökt 2.500 fragment av fossila ben som tillhör många olika djurarter, upptäckta inne i Baishyia Karst Cave, i Tibet, belägen 3.280 meter över havet. Grottan ligger nära Xiahe i Gansu-provinsen, Kina. Det är en av de tre platser i världen där bevis på Denisovarers existens har hittats.

Ny forskning har visat att Denisovarer kunde jaga och tillaga för konsumtion och verktygstillverkning en stor grupp djur i olika storlekar, varav fåglar, ullhåriga noshörningar, murmeldjur och blåfår. Forskarna hittade också en fossilrest från en människa, som härrör från en period mellan 48.000 och 32.000 år sedan, den färskaste av de Denisovaner som hittils upptäckts. Det betyder att denna art dog ut senare än vi trodde.

Advertisement

De tibetanska Denisovanerna var ett motståndskraftigt folk

En fläckig hyenafossil hittad i Baishya Karst Cave i Tibet

Nature

Den begränsande mängden fossila fynd har gjort det svårt att få information om dessa forntida människor, men tack vare denna nya studie vet vi nu att Denisovanerna som bodde i Baishya Karst Cave hade stor motståndskraft och att de anpassade sig till en av de svåraste miljöerna på vår planet.

Dongju Zhang, huvudförfattare till studien, arkeolog och professor på Lanzhou University, säger: "De använde alla djur som var tillgängliga för dem, vilket betyder att deras beteende var flexibelt".

Det Denisovan-fossil som hittades var sannolikt samtida med dagens människor och Neandertalare som då levde i Eurasien, enligt Frido Welker, professor på Biomolecular Paleanthropology Group på Globe Institute på Köpenhamns universitet och medförfattare till studien.

Denisovaner: mötet med Neandertal och dagens människa

Tibetansk räv-fossil

Nature

Vi nämnde tidigare att Denisovanerna identifierades först 2010 då man undersökte DNA-sekvenser i laboratoriet som erhölls från det första fossila fragment som hittades. Sedan dess har bara ett dussin lämningar hittats på vår planet, de flesta av dem i Denisova Cave i Altai-bergen i Sibirien, vilket gav denna utdöda art dess namn.

Från genetiska analyser har forskare upptäckt att även de, liksom neandertalarna, smälte samman med dagens människor: även idag finns det spår av Denisovan-DNA hos människan och detta tyder på deras koncentrerade närvaro i Asien. Det första fossilet utanför grottan upptäcktes av en munk år 2019 i Baishya Karst Cave, som anses helig av de tibetanska buddhisterna och är mer än 160.000 år gammal.

De tusentals fragmenten av djurben undersöktes med den senast uppfunna tekniken Zooarchaeology, som lyckades identifiera enskilda djur.

I Denisova Cave bodde flera grupper av människor förutom Denisovanerna, inklusive Neandertalare och de första av vår tids människor: i Baishya Kart Cave bodde dock bara de första och här finns alla "hemligheter" som rör deras utseende och beteende, inklusive de olika orskaerna till varför de dog ut.

Advertisement