Vi har äntligen förstått mysteriet med Stonehenge, tack vare en 3D-modell

av Titti Carlberg

23 April 2024

Advertisement

Stonehenge, det förhistoriska monumentet som alltid har varit höljt i mystik, har reproducerats i en mindre storlek för att äntligen förstå akustiken i antiken. Här är vad forskarna upptäckte.

Advertisement

Stonehenge-mysteriet

3D-modellen av Stonehenge tryckt i akustisk skala 1:12

Science Direct

Stonehenge har alltid varit i centrum för vetenskaplig uppmärksamhet: cirkeln av megalitstenar som finns i södra England på en gräsbevuxen kulle är full av charm och mystik som få andra monument i världen. Den arkeolgiska platsen har varit föremål för många undersökningar för att förstå dess ursprung, syfte och allt som rör den, för att få lite mer information om dess historia. Byggd för tusentals år sedan, har man ännu inte hittat anledningen till varför. Arrangemanget av stenarna och deras inriktning vid soluppgång och solnedgång under säsongens solstånd bidrog till att öka mysteriet.

Det finns därför fortfarande mycket att upptäcka och forskning om dess akustiska egenskaper har lagt till en värdefull bit till det som redan är känt om Stonehenge. För att uppnå detta byggdes en miniatyrreplika på University of Salford i Manchester, England, i en semi-ekofri kammare som absorberar ljud tack vare ett geometriskt skum som täcker alla ytor, utom golvet.

Advertisement

3D-modell av Stonehenge: dess akustiska egenskaper

Mikrofonen till vänster och källan till höger

Science Direct

Den berömda megaliten reproducerades med en 3D-skrivare för att förstå de akustiska effekterna av det forntida monumentet på de omgivande ljuden. Med tanke på hur stenarna är arrangerade skulle både musiken och orden inte ha passerat strukturens gränser och de som befann sig utanför skulle inte ha hört dem.

För att återskapa denna egendomliga egenhet använde akustikingenjören Trevor Cox och hans kollegor laserskanningar av platsen för att skapa 3D-modellen i skala 1:12. Reproduktionen fick namnet Stonehenge Lego och den bygger på tanken att det ursprungliga monumentet bestod från början av 30 Larsen-stenar, jämfört med 63 idag, som även omfattar 17 Sarsen-stenar i den yttre cirkeln.

Uppskattningen av det totala antalet stenar som restes för cirka 5000 år sedan är 157. Forskarna tryckte 27 av dem i olika former och storlekar och skapade sedan silikonformar av dem, tillsammans med gips och andra material för att återskapa de resterande 130. Varje föremål återskapades för att minimera ljudabsorptionen, precis som med stenarna vid Stonehenge:

"Vi vet att akustiken på platser påverkar hur de används, så att kunna förstå ljudet på en förhistorisk plats är en viktig del av arkeologin" förklarar Cox.

Den verkliga användningen av Stonehenge: hypotesen

Den förhistoriska strukturen Stonehenge i England

garethwiscombe/Wikimedia commons - CC BY 2.0

Därefter placerades högtalare och mikrofoner på olika platser i strukturen och ljud på både höga och låga frekvenser sändes. Under en kort tid förblev de ljud som sändes inom skalmodellen. Effekten av den ursprungliga konstruktionen visade sig kraftigt förstärka röster och ljud från musikinstrument som trummor och detta leder till ett möjligt svar om den faktiska användningen av Stonehenge: den kan ha använts som en slags akustisk kammare för att intensifiera ljud i sammanhang som krävde en viss teatralitet, som en ritual eller en begravning.

Cox och hans team frågade sig sedan hur närvaron av människor i cirkeln kunde förändra akustiken genom att placera 100 små träformer runt modellen.

"Vi ville kvantifiera hur ljudet kunde ha förändrats om fler människor kom i i cirkeln."

Även om modellen i skala inte når definitiva slutsatser, hjälper den till att lösa mycket av mysteriet kring Stonehenge.

Advertisement