Hur varmt är vattnet i diskmaskinen?

av Titti Carlberg

11 Februari 2024

Hur varmt är vattnet i diskmaskinen?
Advertisement

Från utsidan kan en diskmaskin mycket väl verka magisk. Man ställer in disken i den, väntar ett tag och plockar sedan ut den ren. Vi vet dock att det inte går till riktigt så, men hur fungerar diskmaskinen? Och hur lång tid tar det för vattnet att värmas, för att skrubba rent tallrikar och annat porslin? Låt oss upptäcka det tillsammans!

Hur fungerar diskmaskinen?

Hur fungerar diskmaskinen?

Pexels

Om å ena sidan diskmaskinens funktion inte är magisk, är förstås dynamiken å andra sidan inte alltför komplex heller. Faktum är att en diskmaskin normalt fungerar efter en procedur som består av sju olika faser. Vattnet kommer från vattenförsörjningen och fyller ett kar i botten, där det värms upp tills det når rätt temperatur för disk. Vid denna tidpunkt tillsätts diskmedlet, som kan vara flytande eller i tablettform, som löses upp av det varma vattnet.

Vattnet spolas ut och fördelar lösningen över alla tallrikar och övrig disk, eliminerar resterna och koncentrerar det smutsiga vattnet i botten, där en pump tar hand om det. Sedan är det dags att skölja disken, vilket eliminerar diskmedelsresterna med en andra spolning.

Advertisement

Hur varmt blir vattnet i diskmaskinen?

Hur varmt blir vattnet i diskmaskinen?

Pexels

Som framgår av den korta beskrivningen av hur diskmaskinen fungerar har vatten en väsentlig funktion i denna typ av disk. Samtidigt är temperaturen grundläggande: eftersom det inte sker någon skrubbning måste vattnet vara tillräckligt varmt för att få bort allt kladd från disken. Naturligtvis tillsammans med ett specifikt diskmedel. Men hur varmt blir vattnet i diskmaskinen?

Vanligtvis värmer en diskmaskin upp vattnet tack vare ett specifikt motstånd upp till 70°C, för att innehållet ska bli helt rent. Under de sista stegen, eller beroende på vilken typ av program som väljs, kan temperaturen stiga upp till 75°C. Med så varmt vatten kan dock vissa plastföremål skadas, så det är alltid bättre att placera dem i den övre korgen. Det går dessutom att diska med kallvatten, men det kräver längre tid och motståndet kan skada föremålen.

Sparar diskmaskinen vatten?

Sparar diskmaskinen vatten?

Vi håller oss till ämnet vatten, även om det låter paradoxalt kan man uppnå ett betydande sparande på att diska i diskmaskin. Som regel kan upp till 60 liter vatten användas för att diska för hand, ett värde som ökar för en större lunch eller middag, med flera pesoner. En modern diskmaskin förbrukar istället högst 15 liter vatten per cykel. Besparingarna är uppenbara, men de är partiella: beroende på belastningen är det faktiskt möjligt att välja de olika ECO-lägena, som möjliggör ytterligare besparingar utan att behöva kompromissa med rengöringen av disk och porslin

Som sagt, för att optimera diskmaskinens vattenförbrukning är det alltid bäst att köra en full laddning, undvika förtvätt och hålla filtrena rena. På så sätt blir det möjligt att spara på tvättid, energibehov och vattenförbrukning. Vilket även gör miljön en tjänst.

Advertisement