Varifrån kommer gesten att korsa två fingrar när vi hoppas på tur?

av Titti Carlberg

29 Januari 2024

Varifrån kommer gesten att korsa två fingrar när vi hoppas på tur?
Advertisement

Många av de vanliga gester som vi använder i vår vardag har ett ursprung som många av oss inte känner till: varför korsar vi två fingrar när vi hoppas på tur? Var kommer denna gest ifrån och varför?

Advertisement

Att korsa fingrarna för att få tur har sitt ursprung i kristendomen

Att korsa fingrarna för att få tur har sitt ursprung i kristendomen

Pexels

Vi gör ofta gester vars betydelse alla känner till, men nästan ingen vet ursprunget till: många av gesterna har med vidskepelse att göra och även om vi inte riktigt tror att de kan påverka vår tur eller inte, är de så invanda och kollektivt rotade i vårt samhälle att de har blivit en del av våra gester. 

Men om vi skulle stanna upp och fråga oss var de kommer ifrån och vad de egentligen betyder är det få som skulle kunna svara. Om man till exempel nämner möjligheten till en ogynnsam händelse är det vanligt att knacka i trä för att skydda sig från otur. På samma sätt, när vi hoppas på tur, för oss själva eller en vän, korsar vi två fingrar på den ena eller båda händerna, pek- och långfingret. Men varför gör vi det?

Det finns flera hypoteser om ursprunget till denna gest, men den mest accepterande har sina rötter i kristendomens ursprung och skulle därför ha ett religiöst värde.

Faktum är att religiös utövning var förbjuden under kristendomen och de troende som förföljdes uppfann kodade signaler för att relatera och känna igen varandra. Många tror att korsade fingrar fanns bland dessa icke-verbala gester, eftersom att visa en annan person sina korsade fingrar påminde om fiskens sakrala form.

Advertisement

Varifrån kommer gesten att korsa fingrarna när vi hoppas på tur?

Varifrån kommer gesten att korsa fingrarna när vi hoppas på tur?

Freepik

Det sägs också att under det hundraåriga kriget, som involverade Europa på 1300 och 1400-talen, blev denna gest individuell. Soldaterna, för att fira seger under en strid, kunde knappast korsa fingrarna på sina följeslagare, så de utförde det gynnsamma tecknet självständigt, på samma sätt som vi gör idag. Även om det inte finns några säkerheter om det, men enligt vissa teorier har denna gest ett förkristet ursprung, när det i Europa ansågs att korssymbolen var kraftfull och kapabel att locka till sig välvilliga andar.

Faktum är att man trodde att korsade fingrar gynnade uppfyllandet av en önskan. I samma ögonblick som en person uttryckte en önskan, korsade följeslagarna pek- och långfingret för att stödja önskan om tur. 
Med tiden har denna praxis blivit individuell, vilket leder till att människor korsar fingrarna själva som ett tecken på tur.

Kristi Kors och gester som påminner om ett kors, som att korsa fingrarna eller göra korstecknet, har förblivigt högst andliga och suggestiva symboler, kopplade till en önskan om välvilja och positivitet. Men denna gest påminner inte bara om en önskan att något ska gå bra, vare sig det är ett examensprov, framgång av en anställningsintervju eller vinst på lotto. Vi använder det också i ett annat fall.

Vi korsar fingrarna bakom ryggen när vi juger

Vi korsar fingrarna bakom ryggen när vi juger

Pixabay

Bland de mest vanliga gesterna finns också den att korsa fingrarna bakom ryggen när vi ljuger. Varför? Även om sättet att korsa pek- och långfingret är detsamma, har det en helt annan betydelse men samtidigt inspirerat av samma symbolik. I det här fallet framkallar gesten ett slags gudomligt skydd inför en mindre berömvärd handling, som att ljuga, att effektivt försöka skydda sig mot otur.

I vilket fall som helst är det kopplat till en tro på Gud: även om det ursprungligen kan ha att göra med en önskan för välvilja och skydd från himlen, utvecklades det med tiden till en god omen-gest för att locka till sig tur vid givna ögonblick under livet, även om det saknar en djup mening.

Eftersom det är ett tecken på kristet ursprung är det naturligt att det inte erkänns och delas på global nivå: i andra kulturer kan det ha extremt olika betydelser att korsa fingrarna och göra helt andra gester för att locka till sig tur.

Kände du redan till ursprunget till korsade fingrar när du hoppas att något ska gå bra?

Advertisement