Nej, papperssugrör är inte ett bra alternativ till de i plast

av Titti Carlberg

10 Januari 2024

Nej, papperssugrör är inte ett bra alternativ till de i plast
Advertisement

Är papperssugrör verkligen bra för miljön? Även om det kan verka som ett ekologiskt, och att föredra, alternativ till plast, har en studie visat att det inte stämmer. Låt oss se mer.

Advertisement

Papperssugrör innehåller förorenande ämnen

Papperssugrör innehåller förorenande ämnen

Pexels

I en värld som förorenas alltmer av kemikalier och mänsklig aktivitet har många företag börjat fokusera på produktion av ekologiska, återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara föremål. Till dessa hör papperssugrör, tillverkade som ett alternativ till de av plast.

Efter att vi har druckit upp vår drink, slänger vi det ekologiska suggröret utan ånger i tron att det inte är skadligt för miljön på något sätt. Men stämmer det verkligen?

En forskning utförd vid universitetet i Antwerpen, Belgien, har visat att sanningen är en annan:dessa uppenbarligen ekologiska versioner innehåller faktiskt syntetiska ämnen som kallas PFAS, eller poly- och perfluoralkylämnen. Det speciella med dessa föreningar är att de är permanenta, vilket innebär att de inte är lätt nedbrytbara utan kan förbli i miljön i flera århundraden. Detta betyder att om de finns i produkter som anses vara biologiskt nedbrytbara, så skulle deras närvaro göra dem till allt annat än det.

Under studien undersökte forskarna 39 suggrör tillverkade av olika sorters material som papper, plast, bambu, rostfritt stål och glas. Resultaten visade att PFAS fanns i nästan alla material, inklusive de som anses vara eko-hållbara. Det enda undantaget gäller stål, där dessa ämnen inte upptäcktes.

Advertisement

Effekten av papperssugrör på vår hälsa

Effekten av papperssugrör på vår hälsa

Pexels

Detta innebär att även sugrör som tillverkas i papper inte är så "miljövänliga" på grund av innehållet av PFAS. Men vad har dessa ämnen för effekt på vår hälsa?

Konsekvensera av exponering vid reducerade nivåer är inte helt kända, ytterligare ett skäl till att författarna till studien bestämde sig för att föreslå ett sökande efter säkrare alternativ: dessa kemikalier kan inte bara förbli långvarigt i miljön utan även intas av djur och ackumuleras i människokroppen, vilket kan leda till möjliga hälsorisker över tid.

Så varför används PFAS i papperssugrör? 

Precis som i bambu, som är växtbaserade, används dessa föreningar för att förbättra funktionaliteten i halm och göra produkterna mer motståndskraftiga mot vatten: en lösning som anses vara miljövänlig, men som i verkligheten riskerar att omedvetet öka föroreningarna. Genom att använda högupplöst masspektrometri för att undersöka 36 stycken sugrör som samlats in från olika belgiska butiker, restauranger och stormarknader, identifierade forskarna PFAS i 27 av dem.

Återvinning, förbränning och bortskaffande hjälper inte: "eviga" kemiska ämnen elimineras inte. Bland 20 sugrör visade 18 varumärken positivt för PFAS, totalt 90%, 3 av 4 plastsugrör, 4 av 5 bambu och 2 av 5 glassugrör innehöll dessa föreningar.

PFAS, inte bara i sugrör av papper

PFAS, inte bara i sugrör av papper

Freepik

Bland de 18 PFAS som upptäcktes var det PFOA som förekom mest, eller perfluoroktansyra, som är förbjudet i global skala sedan år 2020. 

"Många material som kommer i kontakt med livsmedel (FCM) och återanvändbara plaster i livsmedelsindustrin innehåller poly- och perfluoralkylämnen (PFAS), en grupp syntetiska föroreningar som är kända för att vara potentiellt skadliga för vilda djur, människor och miljönstår det i studien. "Papper och andra växtbaserade material används ofta i kommersiella miljöer för att ersätta plast. Det gäller även sugrör, som i allt högre grad skapas av växtbaserat material och andra förment miljövänliga för att minska på miljöföroreningar orsakade av plast.
För att göra dessa material vattenavvisande tillsätts PFAS under tillverkningen. I vår studie kombinerade vi riktade och misstänkta screeningsmetoder för att utvärdera ett brett spektrum av PFAS. Det visade sig förekomma i nästan alla sorters sugrör, med undantag för de som är av rostfritt stål. PFAS upptäcktes först i material av växtbaserat ursprung, såsom papper och bambu. Vi såg inte många skillnader vare sig mellan materialsorterna eller mellan ursprungskontinenterna. 
Närvaron av PFAS i växtbaserade sugrör visar att de inte är biologiskt nedbrytbara och att användningen av dessa sugrör potentiellt bidrar till människors och miljöns exponering av PFAS.
".

Enligt forskarna kan dessa ämnen också hamna i sugrören på grund av markföroreningar, därför föreslår de ytterligare utredning om hur PFAS kan skada människans hälsa. Före denna forskning hade en annan amerikansk studie upptäckt 21 PFAS i sugrör av papper och bambu. Med tanke på den låga mängden och den begränsade användningen av papperssugrör är engångskonsumtion i sig inte farligt, men ackumulering över tid kan utgöra en betydande risk. 

I slutändan rekommenderar vi användningen av sugrör av stål, vilket verkar vara det bästa, både ur ekologisk och hälsosam synvinkel. PFAS finns dock inte bara i sugrör, utan även i hushållsrengöringsprodukter, köksredskap, färger, livsmedelsförpackningar, livsmedelsbearbetningsverk, tyg, mattor, vattentåligt tyg och mycket mer. 

Dessutom, enligt Transparency Market Research, förväntas marknaden för papperssugrör att nå 5,2 miljarder dollar fram till år 2031: kommer denna presenterade studie att tas på allvar eller kommer produktionen fortsätta att expandera stort?

Advertisement