Kan du lösa denna matematiska uppgift? Testa din resonemangsförmåga

av Titti Carlberg

15 December 2023

Kan du lösa denna matematiska uppgift? Testa din resonemangsförmåga
Advertisement

Välkommen till riket av matematiska pussel, där logiskt tänkande och uppfinningsrikedom flätas samman i en oupphörlig dans. Även om det kan verka poetiskt, är det i verkligheten en riktig intellektuell utmaning baserad på IQ. Hur bra är du på siffror. Om du vill ta reda på det och testa dig själv erbjuder vi här en rolig quiz att göra ensam eller i sällskap för att göra det ännu mer stimulerande. Så, låt oss fördjupa oss i denna utmaning, där mysteriet är vävt med okända tal att upptäcka.

Advertisement

Hur tränat är ditt sinne?

Hur tränat är ditt sinne?

Pixabay

För att lösa matematiska quiz är det viktigt att använda alla dina logiska färdigheter och visa din resonemangsförmåga. Det som kan tyckas lätt är kanske inte alls det, och vice versa: i verkligheten är det ofta bara en fråga om träning: ju mer du övar och provar dig fram i numeriska tester, desto lägre kommer svårighetsgraden att verka. Den verkliga utmaningen är att hitta den rätta lösningen på kortast möjliga tid, men oroa dig inte: även om det tar dig flera minuter är det viktigt att inte ge upp utan fortsätta försöka tills du förstår den dolda mekanismen.

Nu är din uppgift att koncentrera dig helt och deschiffrera mysteriet som ligger bakom denna matematiska gåta. En serie till synes slumpmässiga siffror bjuder in dig att hitta en dold koppling som avslöjar det rätta svaret. Är du redo?

Advertisement

Sifferquiz: vilken är kopplingen mellan siffrorna?

Sifferquiz: vilken är kopplingen mellan siffrorna?

Curioctopus

Då var vi här: du står inför ett rutnät som betår av olika tal, men i sista rutan finns det ett frågetecken. Detta innebär naturligtvis att du måste kunna sätta ett ansikte på det okända. Testet i fråga är helt nytt, och för närvarande har det satt tusentals webbanvändare på prov, som är överens om vilket som är det korrekta svaret på frågan.

Så, först och främst måste vi förstå hur dessa siffror är kopplade till varandra och hur de leder till svaret du ser efter likhetstecknet. Är 3 och 2 verkligen lika med 7? Hur kan det stämma? För att sammanfatta har vi:

3 2=7
5 4=23
7 6=47
9 8=79
10 9=?

Titta noga på talen, med största uppmärksamhet om du vill lyckas i detta test. Du kan också starta ett tidtagarur för att se hur lång tid det tar för dig att komma fram till det rätta svaret. Utforska denna numeriska labyrint och leta efter ledtrådar som kan leda dig till nyckeln som tar dig till lösningen. När du tror att du har svaret, skrolla ned för att jämföra det med det rätta!

Lösningen på den matematiska utmaningen: här är svaret

Lösningen på den matematiska utmaningen: här är svaret

Freepik

Nu är vi vid lösningen: svaret är talet 99. Hur? Den dolda logiska mekanismen involverar två operationer: multiplikation och addition. Talen i den första raden ska multipliceras, vilket ger svaret, plus siffran 1, som inte visas. I nästkommande rad fortsätter du på samma sätt, men lägger till det första talet på föregående rad till resultatet. Så:

3x2=6+1=7

5x4=20+3=23

7x6=42+5=47

9x8=72+7=79

10x9=90+9=99

Kom du fram till det rätta svaret?

Advertisement