Ett holländskt företag studerar om det är möjligt att föda barn i rymden

av Titti Carlberg

17 November 2023

Ett holländskt företag studerar om det är möjligt att föda barn i rymden
Advertisement

När vi pratar om rymdutforskning föreställer vi oss genast stora rymdskepp och kolonier på andra planeter. Ett ämne som vi ofta inte tänker på, även om det är väldigt viktigt, handlar om mänsklig fortplantning i rymden. En holländsk startup, SpaceBorn United, har tagit upp frågan, de har för avsikt att ta itu med de praktiska och etiska frågorna om mänsklig överlevnad på andra planeter. Låt oss se hur!

Advertisement

Fortplantning i rymden är ett komplext problem

Att föröka sig i rymden är ett komplext problem även om det begränsas till biologi, men det involverar också etiska, medicinska och tekniska frågor. Enligt SpaceBorn Uniteds VD Egbert Edelbroek är naturlig fortplantning i rymden omöjlig. En sådan process skulle hotas av rymdstrålning och eventuella förändringar i embryonal utveckling i på grund av gravitationsbristen. Åtminstone i detta historiska ögonblick har vi inte rätt kunskap och teknologier för att få detta att hända.

Ändå funderar den holländska startupen fortfarande på några sätt som kan lösa problemet med reproduktion i omloppsbanan eller i framtida mänskliga kolonier. SpaceBorn United fokuserar främst på provrörsbefruktning i rymden och de har börjat med möss. I sina laboratorier har forskare utvecklat en anordning för att utföra provrörsbefruktning i rymden och övervinna hinder relaterade till bristande gravitation.

Advertisement

Hur man skapar den perfekta miljön för fortplantning i rymden

Hur man skapar den perfekta miljön för fortplantning i rymden

SpaceBorn United/Youtube

Nästa steg är sedan att skicka ut embryona i rymden, eller ännu bättre, skicka ut IVF-enheten och cellerna ut i rymden. På så sätt vill SpaceBorn United lyckas med fortplantning i omloppsbanan. Men hur fungerar en sådan enhet?

Enligt beskrivningarna som gjort av den holländska startupen är det en enhet i samma storlek som en CD-skiva som använder en mikrofluidisk teknik för att miniatyrisera all utrustning som behövs för IVF. När enheten väl har skickats ut i rymden måste den rotera för att simulera effekterna av jordens gravitation på de olika kamrarna som innehåller spermier och ägg. Dessutom kommer det att vara möjligt att programmera fortplantningsprocessen på skivan, för att kunna bevittna autonom befruktning i rymden. I slutet av processen kommer det resulterande embryot att frysas för att säkerställa stabilitet under dess återkomst till jorden. Risken skulle vara överdriven exponering för vibrationer och gravitattionskrafter.

 

Är fortplantning verkligen möjlig i rymden? Framtidens forskning och etik

Är fortplantning verkligen möjlig i rymden? Framtidens forskning och etik

Freepik

Den första celluppskjutningen väntas i slutet av 2024, och därifrån kommer det vara möjligt att dra säkrare slutsatser om genomförbarheten av fortplantning i rymden. Åtminstone med den nuvarande teknologin som SpaceBorn United har utvecklat. Det långsiktiga målet är självklart att producera mänskliga embryon, men här stöter vi på etiska och moraliska problem. Det är en sak att experimentera på möss, vilket inte alla håller med om, och en annan sak att skicka ut mänskliga embryon i rymden. Edelbroek inser själv att ämnet är känsligt, varför forskningen undersöker möjligheterna att befrukta möss. Å andra sidan, som startupens VD påpekar, kan projektet vara viktigare än vi tror. 

Vad är poängen med att förbereda en framtida koloni på Mars in i minsta detalj, om vi inte tänker på hur vi ska föröka oss där? Och åtminstone på denna punkt har han nog inte helt fel.

Advertisement