Under ett dyk hittar mannen en enorm mängd antika romerska mynt på den italienska havsbotten

av Titti Carlberg

15 November 2023

Under ett dyk hittar mannen en enorm mängd antika romerska mynt på den italienska havsbotten
Advertisement

Vad skulle du känna om du, när du dyker för en undervattensaktivitet, hittar en oväntad skatt på havsbotten? Detta är vad som hände en medborgare, när han kom över mycket antika mynt.

Advertisement

En dykare hittar gamla bronsmynt på Sardinien

En dykare hittar gamla bronsmynt på Sardinien

MiC_Italia/Youtube

De som dyker är ofta stora beundrare av vatten, havsbotten och allt som bor i undervattensvärlden. Många brinner för denna aktivitet, som kräver en viss nivå av förberedelse och ingen improvasition: medan man dyker förväntar man sig dock att möta suggestiva och fascinerande fiskar av olika sort, alger och koraller, men man kan också stöta på oväntade upptäckter.

I det här fallet, avgjort spännande: en dykare hittade på Medelhavets botten, vid Sardiniens nordöstra kust, den näst största i Italien, just i Arzachenaområdet, i provisen Sassari, några antika bronsmynt från tidigt 400-tal e.Kr.
Under sitt dyk lockades mannen av några metallföremål som han såg på ett grunt djup, alltså inte långt från kusten.

Advertisement

Det fanns minst 30 000 antika romerska mynt i Medelhavet

Det fanns minst 30 000 antika romerska mynt i Medelhavet

MiC_Italia/Youtube

Efter att ha insett att det med all sannolikhet rörde sig om fornfynd, larmade han de behöriga organen för att rapportera förekomsten  av relikerna. Följande dag genomförde den undervattensarkeologiska enheten vid Superintendentency of Archaeology, Fine Arts and Landscape i Sassari och Nuoro, i samarbete med Underwater Carabinieri Unit of Sardinia och Carabinieri of the Cultural Heritage Protection Unit, en inspektion i undervattensområdet indikerad av mannen, med hjälp av dykenheten från Carabinieri i Cagliari och från brandkåren i Sassari. På plats fanns även Statspolisen, hamnmyndigheterna och finanspolisen.

Efter att ha hittat mynten, som var av stor storlek och fört upp dem på land vägdes fynden och uppskattades till totalt 30 000-50 000 stycken. Ett betydligt högre antal än de som hittades 2013 i Seaton, Storbritannien som var exakt 22.888.

Antika romerska mynt på den italienska havsbotten: de är från 300-talet e.Kr.

Antika romerska mynt på den italienska havsbotten: de är från 300-talet e.Kr.

Ministero della Cultura

Inspektionsdykarna identifierade närvaron av två stora områden där follis, namnet på bronsmynten som introducerades av Diocletianus, en romersk kejsare år 296 e.Kr., och senare omvandlades till bysantisk valuta, låg utspridda. Makroområdena som var värd för fyndet ligger i ett stort sandområde mellan stranden och posidonia, en sorts undervattenprärie där komplexa och varierande djur- och växtorganismer finns. Just på grund av dess form kunde den dölja resterna av ett skeppsbrutet fartyg.

De hittade mynten i ett utmärkt bevarandetillstånd, med undantag för fyra follis som var ganska komprometterande, men ändå idetifierbara. Den beräknande dateringen sträcker sig från 324, eller från Licinius mynt till 340 e.Kr., eran av Konstantin den stores mynt. Hypotesen stöds av närvaron av den romerska kejsarens ansikte och alla Caesars familjemedlemmar, men inte bara: bristen på centenionales, silvermynt präglade från 346 e.Kr. bekräftar den uppskattade dateringen. De insamlade relikerna kommer från de flesta av de kejserliga myntverken som var aktiva under den eran, exklusive de från Alexandria, Kartago och Antiokia.

Andra fynd hittades tillsammans med de romerska mynten på den italienska havsbotten

Andra fynd hittades tillsammans med de romerska mynten på den italienska havsbotten

Ministero della Cultura

Luigi La Rocca, generaldirektör för sektionen för arkeologi, konst och landskap vid kulturministeriet förklarade:

"Skatten som hittades i Arzachenas vatten representerar en av de viktigaste upptäckterna av numismatiska fynd de senaste åren och belyser än en gång rikedom och betydelsen av det arkeologiska arv som havsbottnen i våra hav, genomkorsad av människor och varor sedan urminnes tider, fortfarande bevarar och förvarar. Ett extraordinärt men också mycket bräckligt arv, ständigt hotat av naturfenomen och mänskligt handlande på vars skydd Ministeriet har genom insatser från sina centrala och perifera strukturer utvecklat utomordentligt effektiva metoder och tekniker för återhämtning och implementerat innovativa valoriseringsstrategier.".

I Arzachenas havsbotten hittades bland alger, tillsammans med mynten, rester som tillhörde amforor av afrikansk produktion och några av orientaliskt ursprung. Myntsorteringsoperationerna, såval som restaurerings- och konservationsoperationerna, kommer att tillåta oss att upptäcka ytterligare detaljer om detta otroliga undervattensfynd.

Advertisement